Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo Informacyjny - Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

Superwizja

 

O superwizji:

Udział w superwizji to uczestniczenie w fascynującym procesie dawania i brania, szczególnie jeśli jest to superwizja prowadzona w grupie. Podczas superwizji dzielimy się z innymi swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami, przyglądamy się ich pracy, oglądamy ich problemy, słuchamy stawianych przez nich pytań, a także skierowanych do nas informacji o naszej pracy. Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, ujawnianie swoich uczuć. Często jest to także odkrywanie swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań. Uczestnicząc w superwizji, odkrywamy przed sobą nawzajem takie obszary własnego JA, które dla nas samych są nieraz nieznane. Doświadczamy wtedy bliskiego kontaktu ze sobą i z innymi, co początkowo może wydawać się zagrażające, ale w konsekwencji służy naszemu rozwojowi.

 

Szkolenie adresowane do:

Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich instytucji związanych z pomocą społeczną oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

Cel i metody szkolenia:

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności pracy i rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej poprzez wzajemną wymianę doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności oraz szukanie istoty problemu i  dochodzenie do nowych rozwiązań.

 

Termin szkolenia, cena:

26.11.2018 r. godz. 10:00 – 15:00, 299 zł w przypadku skierowania na szkolenie więcej niż 1 osoby, koszt udziału drugiej i kolejnej osoby wynosi 269 zł.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A. przy ul. Władysława Jagiełły 15a, 13-200 Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

Informacje o wykładowcy:

Zbigniew Wilczyński-Kamrat – Psychoterapeuta, trener, coach. Prowadzi szkolenia dla: Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Państwowych, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Sądów Rejonowych, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkół, Domów Dziecka, Stowarzyszeń, Fundacji, Ośrodków Profilaktycznych.
W swoich szkoleniach podejmuję tematykę: zaburzeń i chorób psychicznych, niepełnosprawności intelektualnych, uzależnień, spektrum autyzmu, treningu umiejętności społecznych, zarządzania stresem, agresji, perswazji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, relacji z klientem i w zespole oraz motywacji osobistej i zespołowej.
Prywatnie: mąż, tata, pasjonat dobrej książki, filmu, spacerów i zdrowej kuchni.