ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 06 90

Ogłoszenia


Czas pracy

poniedziałek – wolne
wtorek – 8.00–16.00
środa – 8.00–16.00
czwartek – 8.30–16.30
piątek – 10.00–19.00
sobota – dyżur
niedziela – dyżur

Uwaga !!!
W dniu 28.11.2014 r. zajęcia edukacyjne rozpoczynają się
od godziny 17.00

Zapraszamy na szkolenie


           

Działdowska Agencja Rozwoju S. A.

Działdowski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DAR

serdecznie zaprasza  na szkolenie

 

ZUS –interpretacje z zakresu rozliczania składek, zasiłków chorobowych, emerytur

 

Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2014r. o godz. 9.30
w Działdowskim Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego DAR

przy ul. Polnej 11a w Działdowie, sala 13A.

 

Główna tematyka szkolenia:  
rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, roczne informacje ZUS IWA i ZUS ZSWA – najczęstsze błędy; korygowanie dokumentów i sankcje za korekty za rok poprzedni; wynagrodzenie
i zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze z ubezpieczeń społecznych, nowe interpretacje; emerytury i renty.

Metoda: wykład w oparciu o prezentację multimedialną połączony z dyskusją na temat obowiązujących regulacji prawnych, oraz wyjaśnianiem przepisów na konkretnych przykładach zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

Wykładowca: Wykładowcy ZUS Olsztyn

Koszt szkolenia 250 zł od osoby.

Ø  w trakcie szkolenia zapewniamy serwis kawowy

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 03.12.2014r. do godz.15.30

na adres e-mail: odn@darsa.pl ,poprzez wysłanie załączonego zgłoszenia pocztą na adres: DODN, ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo  lub fax. na numer 23 697 0695

i dokonanie zapłaty na nasze konto: PKO SA nr: 72 1240 5338 1111 0000 5063 2990

 

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy na szkolenie


 „Wzorcowe udzielanie i dokumentowanie zamówień publicznych do 30 tys. euro w roku 2015 pod kątem wymogów ustawy o finansach publicznych i sprawozdawczości zamówień publicznych.”

 Szkolenie odbędzie się 4 grudnia  2014 r. w godz. 9.00- 15.00
w Działdowskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli DAR

przy ul. Polnej 11a w Działdowie, sala 13A.

Program szkolenia:

1.     Wprowadzenie – aktualne zestawienie zmian w przepisach niezbędnych do wzorcowego wydatkowania środków publicznych w kwocie do 30 tys euro.

2.     Planowanie zamówień na rok 2015. Zasady kwalifikowania zobowiązań do zamówień do 30 tys. euro – szacowanie wartości bez zarzutu dzielenia zamówienia lub zaniżenia wartości w celu uniknięcia stosowania zapisów ustawy Pzp.

3.     Zamówienia do progu 30 tys. euro a zamówienia udzielane w częściach – błędy i nieprawidłowości.

4.     Regulamin udzielania zamówień, jako podstawa wydatkowania środków poniżej progu 30 tys. euro:

-         elementy istotne regulaminu wynikające z: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, kodeksu cywilnego.

-         przykładowy schemat udzielenia zamówienia: oferty, negocjacje, wybór.

5.     Umowy w zamówieniach do 30 tys. euro:

-         konstrukcja umowy - wymogi formalno-prawne,

-         kary umowne w umowach o udzielenie zamówienia do 30 tys. euro,

-         możliwe zmiany umowy o udzielenie zamówienia do 30 tys. euro.

6.     Gromadzenie informacji dotyczących udzielania zamówień do 30 tys. euro na potrzeby sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych za rok 2014.

7.     Nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych do progu 30 tys. euro oraz ich konsekwencje prawne. Odpowiedzialność kierownika jednostki i innych osób biorących udział w wydatkowaniu środków do 30 tys. euro.

8.     Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca: Ewa ŻakPrawnik, konsultant, szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych. Teoretyk i praktyk tzw trudnych zagadnień. Doświadczenie zdobywane od 1995 r. poprzez współprace z wieloma podmiotami. Bogate doświadczenie praktyczne uzyskane praca zawodowa w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających jak i wykonawców. Praktyka zawodowa poparta zastępstwem pełnomocnictwa procesowego reprezentowania stron na posiedzeniach Krajowej Izby Odwoławczej. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne ( jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady).

Koszt szkolenia 330 zł od osoby.

Ø  w trakcie szkolenia zapewniamy serwis kawowy

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 01.12.2014r. do godz.12.00

na adres e-mail: odn@darsa.pl, poprzez wysłanie załączonego zgłoszenia pocztą na adres: DODN, ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo lub fax. na numer 23 697 0695

i dokonanie zapłaty na nasze konto: PKO SA nr: 72 1240 5338 1111 0000 5063 2990

 

Formularz zgłoszeniowy


więcej informacji

Szkoła języków obcych
Kursy przygotowująceAktualności


Słuchacze kierunku florysta dnia 15.11.2014 r. wyjechali na giełdę kwiatową do Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach Rynek hurtowy obsługujący region warszawski powstał z inicjatywy polskich ogrodników i rolników. Głównym założeniem rynku hurtowego było usprawnienie obrotu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi i dostosowanie go do standardów europejskich.
Florystki w akcji

Technik weterynarii

 

Słuchacze kierunku technik weterynarii 13 – 14 października 2014 roku wyjechali na wycieczkę do miejscowości Puchaczów w województwie lubelskim. Odwiedzili tam wyjątkowe gospodarstwo agroturystyczne - Majątek Rutka, w którym można obejrzeć wiele ciekawych gatunków zwierząt. Rasowe gęsi, owce, krowy, koniki polskie stanowią nie lada atrakcję.
Wiele z nich stanowi polskie rasy zachowawcze. Zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie można podziwiać także na wielu krajowych wystawach zwierząt hodowlanych.  

Gospodarstwo rolno-agroturystyczne specjalizuje się w utrzymywaniu Polskich ras zachowawczych zwierząt objętych programem ochrony zasobów genetycznych. W gospodarstwie utrzymywane jest stado Konika Polskiego, bydło białogrzbiete, owce wrzosówki oraz gęsi biłgorajskie. Ponadto utrzymywane są zwierzęta jako ciekawostki dla zwiedzających takie jak strusie Emu i osiołki. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych doswiadczeń.

technik usług kosmetycznych

 

23.11.2014 roku słuchaczki PDCKU DAR w Działdowie uczące się na kierunku technik usług kosmetycznych wyjechały na wizytę studyjną – szkolenie zorganizowane przez firmę


Mollon Cosmetics. Szkolenie odbyło się w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie. Firma ta tworzy profesjonale produkty do stylizacji oraz pielęgnacji paznokci.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
- manicure klasyczny/lakierowy,
- manicure monophase UV/LED,
- Manicure hybrydowy UV,
- manicure soak off UV,
- manicure żelowy UV,
- zdobienie paznokci,
- pielęgnacja dłoni i paznokci,
- elementy skutecznej sprzedaży i obsługi klienta w gabinecie.

 

Szkolenie miało charakter praktycznej prezentacji połączonej z instruktarzem.

Nowe formy wsparcia dla młodych przedsiębiorców

 

15 i 18 października 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie przy współpracy z Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR zorganizował konferencje „Nowe formy wsparcia dla młodych” w ramach Dni Informacji na Warmii i Mazurach. Konferencja skierowana była do przedsiębiorców, samorządowców z powiatu działdowskiego oraz słuchaczy PDCKU DAR. Spotkanie miało na celu przybliżenie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na wstępnie przedstawiono sytuację na lokalnym rynku pracy oraz przedstawiono dane statystyczne dotyczące osób zarejestrowanych w PUP w Działdowie.

Omówiono wszelkie formy wsparcia dla przedsiębiorców i przedstawiono nowe instrumenty rynku pracy dla osób bezrobotnych. Spotkanie zakończyło się dyskusją. Prowadzący starali się odpowiedzieć na każde nurtujące pytania zaproszonych osób. Po zakończonej konferencji Panie prowadzące były do dyspozycji słuchaczy na indywidualnych konsultacjach.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Dnia 03.10.2014 roku słuchacze kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy wyjechali na wizytę studyjną do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.
Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych  

w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Słuchacze zostali oprowadzenie po Instytucie oraz zapoznali się ze specyfiką pracy CIOP-u. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy z zakresu BHP.