ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 06 90

Ogłoszenia


Czas pracy

poniedziałek – wolne
wtorek – 8.00–16.00
środa – 8.00–16.00
czwartek – 8.30–16.30
piątek – 10.00–19.00
sobota – dyżur
niedziela – dyżur

Kursy przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego
RekrutacjaTutaj znajdziesz podania do szkoły

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

Serdecznie zapraszamy na szkoleniewięcej informacjiSTUDIUJ U SIEBIE

 


Studia realizowane na mocy porozumienia między

 Działdowską Agencją Rozwoju S.A.
oraz

Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy

 

STUDIA LICENCJACKIE

KIERUNEK

Psychopedagogika

 

STUDIA PODYPLOMOWE

KIERUNEK

Diagnoza i Terapia Pedagogiczna

Oligofrenopedagogika

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Przygotowanie Pedagogiczne

Surdopedagogika

Tyflopedagogika

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z wczesną Interwencja

 

STUDIA PODYPLOMOWE NA BAZIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

KIERUNEK

Oligofrenopedagogika

Zarządzanie Oświatą

 

 

 

 

 

więcej informacji

Aktualności


http://www.karta.org.pl/pdf/orginal/12698506369995.jpghttp://news.o.pl/wp-content/i/2013/05/muzeum-powstania-warszawskiego-2013-05-11.jpg?9d7bd4Wyjazd słuchaczy kierunku Technik Archiwista do Warszawy

W dniu 11 kwietnia 2014 roku słuchacze kierunku technik archiwista wraz ze swoimi opiekunami - Panią Agnieszką Zbyrzną-Pietuszko i Panią Magdą Perowicz -  wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Celem tego wyjazdu było przede  wszystkim zaznajomienie słuchaczy z metodyką opracowywania dokumentacji innej niż papierowa, a mianowicie dokumentacją fotograficzną, dźwiękową, kartograficzną  oraz materiałami ulotnymi. Przyszli archiwiści mieli możliwość zapoznania się również z historią Polski w okresie II wojny światowej, przekazanej w formie audiowizualnej – za pomocą filmów, plakatów, fotografii, nagrań.

Początkowym punktem wycieczki było Narodowe Archiwum Cyfrowe. Tam też pracownicy NAC przeprowadzili dla słuchaczy trzy prelekcje. Pierwsza z nich dotyczyła metodyki opracowywania zasobu fotograficznego NAC – udzielono głównie informacji o tym w jaki sposób tworzy się sygnaturę fotografii, na co należy zwracać uwagę przy opisie każdej jednostki inwentarzowej, jaki zasób fotografii posiada NAC i w jaki sposób jest on opracowywany. Druga prelekcja obejmowała swą tematyką stan prac nad tworzeniem
i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA. Poinstruowano również słuchaczy w jaki sposób korzystać z serwisu szukajwarchiwach.pl. Trzeci wykład przeprowadzony został przez Starszego Archiwistę Oddziału Digitalizacji NAC. Przyszli archiwiści m. in. dowiedzieli się co należy do głównych zadań tego oddziału, jak powinny wyglądać kopie wzorcowe i użytkowe materiałów archiwalnych oraz jakie są etapy i cel procesu digitalizacji.

Kolejnym etapem – nie mniej ważnym niż poprzedni – było Muzeum Powstania Warszawskiego. Słuchacze przed zwiedzaniem samego muzeum, odwiedzili archiwum oraz pracownię ikonografii. Tam też kierownik archiwum Pan Tymoteusz Pruchnik – jak się później okazało  również przewodnik, opowiedział w jaki sposób zostały zdobyte materiały archiwalne, w jaki sposób są przechowywane i opracowywane. Dzięki temu nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wyglądają materiały źródłowe, jakie przechodzą procesy, by uzyskać formę przekazaną w postaci audiowizualnej. Po przejściu na salę ekspozycji nikt nie krył zdziwienia, w jaki sposób i przy użyciu jakich metod można przedstawić okres historyczny jakim jest powstanie warszawskie. Dzięki współczesnej technice zrekonstruowano i utrwalono dźwięk bombardowań, piosenek powstańczych czy modlitw. Sposób w jaki została przekazana historia – historia prawdziwych ludzi z ich dniem codziennym, miłością, przyjaźnią, braterstwem broni, śmiercią, nadzieją i rozpaczą – przedstawiona za pomocą komputerów, animacji, ekranów plazmowych, dźwięku i fotografii, wywołuje ogromne emocje.

Były to niewątpliwie niezapomniane momenty dla słuchaczy - mogli oni zobaczyć zderzenie rzeczywistej historii swoich przodków - ludzi zwykłych, młodych i ich przeżyć - utrwalonych i przekazanych za pomocą nowoczesnej techniki.

 

Anita Pszenna

Dorota Kościńska

 

Skąd problemy z matematyką?

W czwartek, 3 kwietnia w działdowskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja pt: „Problematyka diagnozowania uczniów z przejawami trudności w uczeniu się matematyki na poziomie nauczania zintegrowanego” zorganizowana przy współudziale Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele nauczania zintegrowanego, rodzice oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia. W ciągu półtoragodzinnej prezentacji, kadra pedagogiczna mogła wysłuchać, dlaczego niepowodzenia szkolne są odwiecznym problemem edukacyjno – społecznym, oraz jak instytucje oświatowe próbują określić zakresy niepowodzeń w nauce szkolnej. - Niezależnie od tego, w jakim środowisku dziecko wychowywało się do tej pory, wstępując do szkoły natrafia na różne trudności. Pójście do szkoły jest dla dziecka wielkim sprawdzianem sprostania wymaganiom stawianym mu przez świat dorosłych – dowodziła Ewelina Górska, pracownik PPP. Uczestników spotkania poinformowano, że niepowodzenia w nauce matematyki, jak i silna niechęć uczniów do tego przedmiotu, dały początek wydzielenia odrębnego zaburzenia zwanego dyskalkulią. - W czystej postaci występuje rzadko, zazwyczaj wiąże się z dysleksją rozwojową, jednak niedawno pierwszy raz w historii PPP zdiagnozowaliśmy właśnie taki przypadek – poinformowała Ewelina Górska, a następnie wymieniała specyficzne trudności w uczeniu się matematyki...

więcej

Warsztaty plastyczne

W sobotę, 22 lutego w Działdowskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycieli plastyki, religii, pracowników świetlic, burs szkolnych, pasjonatów robótek ręcznych, seniorów a także uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W czasie kilkugodzinnych zajęć, prowadząca Beata Bilicka zapoznała uczestników z techniką filcowania na sucho. Na warsztatach wykonano duże pisanki z zastosowaniem tej techniki, a także kartki i ozdoby wielkanocne. W miłej atmosferze pani Beata omówiła i zapoznała liczne grono uczestników ze sposobem przygotowania kartek i ozdób wielkanocnych techniką 3D, wymieniała różne sposoby wykorzystania stempli oraz prostych form z filcu, które mogą być wykorzystane w szkole, na zajęciach pozaszkolnych, w kołach Caritas i w domu podczas przygotowań przedświątecznych. Warsztaty zakończył konkurs na najładniejszą pracę oraz wręczenie upominków do twórczej pracy w domu. MDC

więcej

ZAWODY STRZELECKIE O „PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY”

 

Dnia 25 maja 2014 roku o godzinie 13:00 na Strzelnicy Bractwa Kurkowego w Lidzbarku Welskim odbyły się zawody strzeleckie o „Puchar Dyrektora Szkoły”. Celem zawodów
było popularyzowanie wśród słuchaczy Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Policealnej Szkole dla Dorosłych strzelnictwa sportowego, integracji słuchaczy i środowiska szkoły.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia obejmuje taki zakres działań jak zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia realizowaną
 w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych działań jak również nie dopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. 

Zawody zostały zorganizowane dla klas I, II technika ochrony fizycznej osób i mienia. Nowością stała się swoista prywatyzacja bezpieczeństwa i nadanie komercyjnym służbom ochrony osób i mienia uprawnień do użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej do ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów szczególnie ważnych dla obronności państwa, porządku publicznego, interesu gospodarczego oraz innych ważnych interesów państwa.

Zawody zostały zorganizowane przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego DARz inicjatywy słuchaczy.

Powołano Sędziego Głównego: Pana Zbigniewa Mergel, wyznaczono kierownika strzelań: Pana Ireneusza Dobrzynieckiego, rozdzielniczego amunicji: Pana Marcina Smolicza
oraz prowadzącego strzelanie: Pana Ireneusza Dobrzynieckiego i Pana Zbigniewa Mergel.

W zawodach wzięło udział 17 osób uczących się na kierunku: technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Zawody o „Puchar Dyrektora Szkoły” obejmowały następujące konkurencje strzeleckie:

- strzelanie nr 1: 5,6 mm kbk KBKS (rodzaj broni) z pozycji leżącej do tarczy strzeleckiej TS -2 z odległości 50 metrów,

- strzelanie nr 2 : 5,6 mm kbk KBKS (rodzaj broni) z pozycji klęczącej do tarczy strzeleckiej TS-2 z odległości 50 metrów,

- strzelanie nr 3 : 5,6 mm pistoletu (rodzaj broni) z pozycji stojącej do tarczy strzeleckiej TS-10 z pozycji stojącej.

W zawodach prowadzono klasyfikację indywidualną. Miejsce w klasyfikacji ustalono na podstawie łącznego wyniku uzyskanego we wszystkich rozgrywanych konkurencjach.

Podczas zawodów strzeleckich przestrzegano wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Zawody dostarczyły uczestnikom wiele dobrej zabawy i odbyły się w duchu „zdrowej” rywalizacji.

Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca zostali uhonorowani pucharami.

Zwycięski skład:

Jakub Sowa – I miejsce (110 punktów)

Łukasz Nisgorski – II miejsce (101 punktów)

Mariusz Medykowski – III miejsce (95 punktów)

Szczególne wyróżnienie dla słuchaczki Martyny Anzel.

 

 

 

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym w dniu 23. 05.2014 roku w Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR, odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Magiczny kosmos” i wręczenie nagród.


więcej

Wizyta studyjna słuchaczy kierunku florysta w Tatarach i Kamionce w dniu 10 maja 2014 r

więcej

Jak wspierać rozwój mowy dziecka?

Jak wspierać rozwój mowy u dziecka

 

Jak wspierać rozwój mowy u dziecka

 

W poniedziałek, 14 kwietnia w auli działdowskiego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli odbyła się konferencja dla rodziców i nauczycieli na temat: „Jak wspierać rozwój mowy u dziecka”.

Grono rodziców i pedagogów miało okazję wysłuchać wykładu logopedy Sylwii Kwiatkowskiej-Kołakowskiej o czynnikach warunkujących prawidłową wymowę u dzieci, a także posłuchać wspaniałego występu wokalnego grupy harcerzy.

W sposób ciekawy i przystępny rodzice mogli dowiedzieć się o tym, że mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, choć mało osób wie, że dziecko przygotowuje się do mówienia już przed narodzinami. Dzieje się to za pomocą wykształcających się już od trzeciego do dziewiątego miesiąca życia płodowego narządów mowy. Po urodzeniu dziecko przyswaja mowę od najbliższego otoczenia, a przede wszystkim od matki, drogą naśladownictwa. Wielokrotnie powtarzane przez nią nazwy przedmiotów, znajdujących się w otoczeniu, zostawiają słuchowe ślady w jego mózgu.

 

więcej

SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat.

SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. W 2013 roku Paczka jest organizowana w 508 lokalizacjach w całej Polsce.

Nasza Firma po raz pierwszy włączyła się w organizację szlachetnej paczki. Wiemy, że ten impuls dał wsparcie i nadzieję dla „naszej” rodziny ale i nam przyniósł wiele niewymiernych korzyści – wprowadził nas w nastrój świąt oraz wiarę, że wspólnie możemy dużo. Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się do naszej akcji.

więcej

Efekty pracy nauczycieli na warsztatach - Filcowanie na sucho i mokro

Egzamin zewnętrzny w nowej formie

więcej

Spring Ball

więcej

Najmłodsi słuchacze

więcej