Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy
realizowany w partnerstwie przez

Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA oraz Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

ogłasza konkurs w ramach rundy konkursowej nr 1/2019

o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 22.07.2019r. do 05.08.2019r.

Miejsce składania wniosków:

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej w Działdowie, ul. Władysława Jagiełły 15A, 

13 - 200 Działdowo; w godz. od 7.30 do 15.30

 

- pobierz załączniki do ogłoszenia

Dodano: 12-07-2019

Informujemy o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Poniżej zamieszczamy listę rankingową Grup Inicjatywnych/PS zakwalifikowanych do FPS.

 - zobacz listę rankingową

Zgodnie z Regulaminem FPS od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

PODMIOTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ POZYTYWNĄ ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO ETAPU TJ. UBIEGANIA SIĘ  O DOTACJĘ NA POKRYCIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH.

Dodano: 12-07-2019

Informujemy, iż rozmowy rekrutacyjne w ramach II etapu Rekrutacji nr 1/2019 rozpoczną się od dnia 27.06.2019r. O terminie i godzinie Grupy Inicjatywne będą powiadamiane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w części III Załącznika nr 1 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej tj. Formularza rekrutacyjnego Grupy Inicjatywnej.

Dodano: 24-06-2019

Informujemy, iż zaktualizowano zapis w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Rozdziale IV pkt 1 -  dotyczący udziału w rekrutacji uprawnionych grup inicjatywnych.

- REGULAMIN FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Dodano: 07-06-2019

Informujemy, iż zaktualizowano Załącznik nr 2 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) w części „Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych”.


Doprecyzowano zapisy dotyczące m.in.: dodania nazwy projektu, danych Administratora, danych dotyczących zbiorów.

Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:

  1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
  2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2 /zaktualizowany/.
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisZałącznik nr 3.
  4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis Załącznik nr 4.
  5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w wyznaczonym terminie do biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

ul. Władysława Jagiełły 15

13-200 Działdowo

w godz. 7.30-15.30

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:

- katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej .

Dodano: 06-06-2019

W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” Działdowska Agencja Rozwoju S.A. INFORMUJE, iż w dniach 3-14 czerwca 2019r. rozpoczyna REKRUTACJĘ do projektu.

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Grupa Inicjatywna zobowiązana jest do złożenia w terminie określonym w ogłoszeniu kompletu dokumentów w 1 egzemplarzu  zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie FPS (Rozdział IV).

- REGULAMIN FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Na komplet dokumentów składają się następujące załączniki:

  1. Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej – Załącznik nr 1.
  2. Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia) – Załącznik nr 2 /wersja obowiązująca do 05-06-2019r./.
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisZałącznik nr 3.
  4. Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis Załącznik nr 4.
  5. Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami – Załącznik nr 5.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w wyznaczonym terminie do biura Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

ul. Władysława Jagiełły 15

13-200 Działdowo

w godz. 7.30-15.30

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

Poniżej zamieszczamy katalog osób, które są uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizowanego projektu:

- katalog osób uprawnionych do otrzymania dotacji – Załącznik nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej .

Dodano: 24-05-2019