Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

informuje

o zakończeniu ETAPU REKRUTACJI do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Czytaj więcej >>>

Dodano: 08-09-2020

Od 1 sierpnia DAR S.A. ma nowego wiceprezesa. Został nim Sławomir Gutkowski.

Działdowska Agencja Rozwoju SA i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA zaprasza uczniów i absolwentów szkół średnich do udziału w Programie Aktywne Wakacje.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy

ogłasza

konkurs na składanie Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 2/2019

Czytaj więcej >>>

Dodano: 08-05-2020

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. zwróciła się z wnioskiem o przekazanie wytycznych w sprawie przyszłych działań mających na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii.

NOWE INFORMACJE z 15-04-2020

Czytaj więcej >>>

Dodano: 03-04-2020

W ramach projektu grantowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego został powołany Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Działdowie.

Czytaj więcej >>>

POŻYCZKA ROZWOJOWA

dla przedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż 3 lata,

mających siedzibę lub oddział na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Czytaj więcej >>>

Od dnia 17 kwietnia 2020 roku zostaje otwarte w pełnym zakresie targowisko miejskie w Działdowie.

Czytaj więcej >>>

Dodano: 16-04-2020

W dniu 29 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy Operacyjnej na kwotę 13 mln zł pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjna z Premią”

Czytaj więcej >>>>

Dodano: 05-07-2019

POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ

KWESTIONARIUSZ WERYFIKACJI WSTĘPNEJ

Dodano: 15-05-2018

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że trwa nabór wniosków do Funduszu Stypendialnego. Zachęcamy zdolną młodzież, dzieci oraz grupy do aplikowania o przyznanie stypendium, które pozwoli na rozwój talentu.

Czytaj więcej >>>>

Dodano: 25-02-2018

   Działdowska Agencja Rozwoju S.A. powstała w 1994 roku. Od początku istnienia konsekwentnie kroczy drogą wytyczonych jej Statutem zadań. Na ich czele stoją, m. in. zadania związane ze wspomaganiem rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Miasta i Gminy Działdowo w zakresie kształtowania i realizacji polityki regionalnej, ale także współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz kompleksowa obsługa małych i średnich przedsiębiorstw.   

   Spółkę charakteryzuje wielotorowość działania, która przejawia się podejmowaniem działań wpływających pośrednio lub bezpośrednio na polepszenie jakości życia na terenie Miasta i Gminy Działdowo. Przejawem funkcjonowania Spółki jest kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, niektóre z nich funkcjonują do dnia dzisiejszego. Zalicza się do nich m. in. Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR S.A., Działdowski Fundusz Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości.

   W ciągu kilkunastu lat swojego istnienia DAR S.A. ewoluowała i w sposób ciągły umacniała swoją pozycję wśród organizacji zajmujących się wspomaganiem rozwoju lokalnego. Zadania realizowaliśmy zgodnie z oczekiwaniami - z jednej strony założycieli Spółki, z drugiej zaś strony odbiorców usług, czyli mieszkańców rejonu, zwłaszcza Miasta
i Gminy Działdowo. Do podstawowych narzędzi jakimi posługujemy się w tym celu należą:

  • pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność,
  • poręczenia, udzielane jako zabezpieczenia do kredytów i pożyczek, finansowane zarówno ze środków własnych Agencji, jak i ze środków uzyskanych w ramach funduszy unijnych,
  • doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • szkolenia,
  • kursy językowe,
  • edukacja dorosłych,
  • doskonalenie nauczycieli.