Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

 

 Zasady nabywania uprawnień emerytalnych w 2017r.

w świetle nowelizacji obowiązującej od 01.10.2017r.

 

Program szkolenia:

1. Przesłanki nabycia prawa do emerytury w stanie prawnym aktualnie obowiązującym.

2. Zmiany wynikające z ustawy z 16.11.2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017.38).

a. Obniżenie wieku i skutki z tym związane.

b. Zniesienie uprawnień do emerytury częściowej.

c. Zasada ochrony praw nabytych.

d. Obowiązki informacyjne ZUS.

e. Zmiany w zakresie ochrony przedemerytalnej.

3. Tryb dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia społecznego.

Szkolenie adresowane do:

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów kadr, płac i księgowości.

 

Termin szkolenia, cena:

7 marca 2017r., godz. 10.00–15.00, cena: 250 zł netto (druga osoba z tej samej firmy – 150 zł netto).

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, tel. kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

Informacje o wykładowcy:

Maria Łaba - radca prawny, zatrudniona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie na stanowisku Naczelnika Wydziału Obsługi. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, magister prawa, ukończone studia podyplomowe z zakresu Prawa Europejskiego. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadząc zajęcia ze studentami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.