Zapraszamy do zapoznania się z warunkami otrzymania pożyczki

Dodano: 09-03-2016

W dniu 3 marca 2016 roku DAR S.A. zorganizowała kolejną z cyklu konferencji skierowanych do sektora MŚP. Na bogaty program konferencji pt. „Aktualne źródła finansowania przedsiębiorstw” składały się prezentacje z obszaru finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodano: 07-03-2016

W dniu 18 lutego 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Informacyjnym Przedsiębiorczości z inicjatywy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. oraz firmy Coaching People zorganizowano konferencję pn.„KADRY W ZARZĄDZANIU”. Spotkanie skierowane było do kadry zarządzającej, właścicieli, prezesów zarządów oraz dyrektorów lokalnych przedsiębiorstw.

Dodano: 23-02-2016

   Działdowska Agencja Rozwoju S.A. powstała w 1994 roku. Od początku istnienia konsekwentnie kroczy drogą wytyczonych jej Statutem zadań. Na ich czele stoją, m. in. zadania związane ze wspomaganiem rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Miasta i Gminy Działdowo w zakresie kształtowania i realizacji polityki regionalnej, ale także współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz kompleksowa obsługa małych i średnich przedsiębiorstw.   

   Spółkę charakteryzuje wielotorowość działania, która przejawia się podejmowaniem działań wpływających pośrednio lub bezpośrednio na polepszenie jakości życia na terenie Miasta i Gminy Działdowo. Przejawem funkcjonowania Spółki jest kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, niektóre z nich funkcjonują do dnia dzisiejszego. Zalicza się do nich m. in. Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR S.A., Działdowski Fundusz Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości.

   W ciągu kilkunastu lat swojego istnienia DAR S.A. ewoluowała i w sposób ciągły umacniała swoją pozycję wśród organizacji zajmujących się wspomaganiem rozwoju lokalnego. Zadania realizowaliśmy zgodnie z oczekiwaniami - z jednej strony założycieli Spółki, z drugiej zaś strony odbiorców usług, czyli mieszkańców rejonu, zwłaszcza Miasta
i Gminy Działdowo. Do podstawowych narzędzi jakimi posługujemy się w tym celu należą:

  • pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność,
  • poręczenia, udzielane jako zabezpieczenia do kredytów i pożyczek, finansowane zarówno ze środków własnych Agencji, jak i ze środków uzyskanych w ramach funduszy unijnych,
  • doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • szkolenia,
  • kursy językowe,
  • edukacja dorosłych,
  • doskonalenie nauczycieli.