Przetarg nieograniczony nr 01/2019 pn.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.  


Załączone dokumenty:

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania pobierz 
  Informacja z otwarcia ofert pobierz 
  Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 
  SIWZ pobierz 
  Załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia pobierz 
  Załącznik 1 - opis przedmiotu zamówienia po zmianach w dniu 26.11.2019 r. pobierz 
  Załącznik 2 - formularz ofertowy pobierz 
  Załącznik 3 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania pobierz 
  Załącznik 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej pobierz 
  Załącznik 5 - wzór umowy  pobierz 
  Odpowiedzi na pytania z dnia 21.11.2019 r.  pobierz 
  Odpowiedź na pytanie z dnia 25.11.2019 r.  pobierz 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-12-02