Działdowska Agencja Rozwoju S.A. jako partner realizujący projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.3 – Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, poddziałanie 11.3.1 – Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, zaprasza do składania ofert na:


dostawę artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem w celu realizacji projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”.

 


Załączone dokumenty:

  Pobierz treść zapytania ofertowego pobierz 
  Pobierz załącznik 1 do zapytania pobierz 
  Pobierz załącznik 2 do zapytania pobierz 
  Pobierz załącznik 3 do zapytania pobierz 

Ostatnia aktualizacja: 2017-02-09