Numer  Nazwa  Status
 Przetarg nr
01/2019
Dostawa sprzętu komputerowego dla Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. Aktywny
 Przetarg nr
01/2017
Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ekonomii społecznej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy" Zakończono
 Zamówienie nr
02/2017
Dostawa artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem w celu realizacji projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” Zakończono
 Zamówienie nr
13/2017
Zakup i dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy" Zakończono
 Przetarg nr
02/2017
Świadczenie usług eksperckich przy ocenie wniosków podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy" Zakończono
 Przetarg nr
03/2017
Świadczenie usług opiekuna biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” Zakończono