Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo Informacyjny - Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

Wypalenie zawodowe - jak odzyskać radość z pracy?

 

Program szkolenia:

 1. Wypalenie zawodowe – podstawy teoretyczne:
  1. Czym jest wypalenie zawodowe: cechy i definicje,
  2. Jak i dlaczego wypalamy się w pracy: główne czynniki sprzyjające i pierwsze sygnały problemu,
  3. Związek rodzaju pracy z wypaleniem,
  4. Konsekwencje wypalenia zawodowego:
   • Czym grozi wypalenie z punktu widzenia pracownika: psychosomatyka i niebezpieczeństwa zdrowotne,
   • Skutki przemęczenia i wypalenia dla jakości pracy i relacji z ludźmi,
   • Długofalowe konsekwencje dla organizacji, której pracownicy się wypalają.
 2. Rozpoznanie wypalenia u pracownika:
  1. Typy wypalenia zawodowego i ich główne objawy:
   • Wypalenie z przepracowania (frenetyczne),
   • Wypalenie z braku bodźców,
   • Wypalenie z braku motywacji.
  2. Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu:
   • Ilość pracy i czynników motywacyjnych,
   • Stres, napięcie i ich wpływ na szanse wypalenia w pracy,
   • Zła atmosfera i stosunki międzyludzkie w miejscu pracy,
   • Toksyczne relacje z przełożonymi.
  3. Symptomy wypalenia zawodowego, czyli kiedy trzeba zacząć się martwić:
   • Sygnały ostrzegawcze wskazujące na ryzyko wypalenia zawodowego.
   • Etapy wypalenia: od poczucia przemęczenia do utraty radości życia.
 3. Niebezpieczeństwo wypalenia u mnie – autodiagnoza uczestnika:
  1. Typ pracy, jaki wykonuję: czy jestem z niej zadowolony? Poziom satysfakcji a zagrożenie wypaleniem,
  2. Ocena dotychczasowego dorobku zawodowego. Zestawienie zysków i kosztów dalszego funkcjonowania w aktualnej pracy,
  3. Zidentyfikowanie źródeł potencjalnego niezadowolenia:
   • Test cech osobowości, które mogą sprzyjać wypalaniu się w pracy lub przed nim bronić,
   • Ocena ryzyka płynącego z otoczenia: co w mojej pracy może prowadzić do wypalenia.
  4. Diagnoza własnego stylu reagowania na stres lub czynniki demotywujące: jak odpowiadam np. na zaczepki toksycznych współpracowników i klientów.
  5. A czy ja też frustruję lub demotywuję innych? Próba autoanalizy.
 4. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu:
  1. Metody radzenia sobie z nawałem obowiązków i stresem w pracy:
   • Zarządzanie czasem i zadaniami. Dobra organizacja czasu pracy.
   • Wyznaczanie terminów i ich przestrzeganie (walka z frustracją związaną z nawarstwianiem się zadań).
   • Właściwe radzenie sobie ze stresem i napięciem, także w relacjach z szefem i współpracownikami.
   • Poznawcze podejście do stresu: zmiana nawyków myślenia i schematów reagowania.
   • Asertywność jako metoda obrony własnych interesów i unikania bycia wykorzystywanym.
  2. Walka z chronicznym zmęczeniem:
   • Zmiana trybu życia i pracy. Unormowanie godzin snu i posiłków.
   • Techniki odprężenia i relaksacji. Obniżanie napięcia emocjonalnego poprzez pracę z ciałem.
  3. Regeneracja sił i motywacji do działania:
   • Właściwy odpoczynek, czyli jak oderwać się od pracy i przestać o niej myśleć.
   • Dystans do życia zawodowego. Techniki dystansowania się do nagłych zdarzeń w miejscu pracy.
   • Kontrola nad czasem wolnym. Wyznaczanie granic między życiem zawodowym i osobistym.
   • Nowe hobby, zainteresowania i aktywności niezwiązane z pracą jako lek na brak chęci działania.
   • Neurofarmakologia i inne techniki radzenia sobie z silną depresją.
 5. Metody zapobiegania wypaleniu w przyszłości:
  1. Definiowanie ścieżki własnej kariery. Określanie realistycznych celów zawodowych,
  2. Zapobieganie niekorzystnym reakcjom psychologicznym (efekt utopionych kosztów, frustracja, poczucie bycia wykorzystanym etc.), mogącym wystąpić w pracy:
   • Rola automotywacji. Techniki motywowania samego siebie do dalszego funkcjonowania w danej pracy.
  3. Pielęgnowanie dobrych relacji z innymi ludźmi:
   • Stosunki w pracy (z kolegami, przełożonymi, podwładnymi) – jak sprawić, by dawały satysfakcję,
   • Rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy – reguły i sposoby działania,
   • Wyznaczanie granic w kontaktach z ludźmi i dbanie o ich przestrzeganie,
   • Wsparcie bliskich (rodziny i przyjaciół) a poprawa funkcjonowania zawodowego.
 6. Mój plan walki z wypaleniem lub utratą satysfakcji z pracy:
  1. Spojrzenie na siebie z zewnątrz. Analiza własnego podejścia do pracy, określenie swych mocnych i słabych stron jako pracownika,
  2. Ewaluacja dotychczasowej kariery. Zidentyfikowanie istniejących i potencjalnych źródeł stresu, frustracji i niezadowolenia w życiu zawodowym,
  3. Przegląd wcześniej używanych strategii walki ze stresem, wypaleniem i brakiem chęci do pracy,
  4. Ocena stosowanych dotąd technik zarządzania czasem i zadaniami,
  5. Weryfikacja dotychczasowych źródeł motywacji i satysfakcji w pracy. Czy zapewnią nam chęć do pracy w bliższej i dalszej przyszłości?
  6. Nakreślenie przyszłych kroków w zarządzaniu swą karierą i czasem pracy,
  7. Scenariusz zmian: co i od kiedy wprowadzam w życie i jak to potem kontroluję.
 7. Wprowadzanie zmian w codziennym funkcjonowaniu:
  1. Zmiana w podejściu do zadań w pracy:
   • Zarządzanie czasem i zadaniami – podstawowe zasady wdrożenia nowych wzorców,
   • Nowe strategie automotywacji i samonagradzania – jak je wprowadzić,
   • Globalne nastawienie do pracy i życia osobistego: jak osiągnąć tu równowagę?
  2. Nowe reguły funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi:
   • Wypracowanie nowych wzorców kontaktów ze współpracownikami,
   • Rozładowywanie przyszłych konfliktów w miejscu pracy. Zasady dochodzenia do kompromisu i pilnowania, by ustalenia były dotrzymywane,
   • Zapobieganie trudnym sytuacjom międzyludzkim: jak unikać konfliktów i nieporozumień, a jednocześnie nie dać się wykorzystywać.
  3. Sposoby radzenia sobie z nagłym lub przedłużającym się stresem:
   • Ustalenie wzoru efektywnej reakcji na stres w przyszłości,
   • Przećwiczenie przykładowych metod redukcji stresu oraz technik relaksacji i usuwania napięcia.
  4. Dodatkowe wskazówki dotyczące praktycznego stosowania nabytych umiejętności.

 

Szkolenie adresowane do:

Szkolenie skierowane jest do osób kierujących zespołami pracowniczymi w przedsiębiorstwach, pracowników zagrożonych wypaleniem lub już wypalonych zawodowo, do osób o niedostatecznych motywacjach wewnętrznych i z brakiem umiejętności wewnętrznego motywowania oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

 

Cel i metody szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat głównych objawów wypalenia zawodowego i sposobów jego diagnozy u siebie i bliskich oraz nauczenie ich metod radzenia sobie z wysokim poziomem stresu i niedoborem motywacji do działania.

 

Termin szkolenia, cena:

28.11.2018 r. godz. 10:00 – 15:00, 350 zł w przypadku skierowania na szkolenie więcej niż 1 osoby, koszt udziału drugiej i kolejnej osoby wynosi 315 zł.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A. przy ul. Władysława Jagiełły 15a, 13-200 Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

Informacje o wykładowcy:

Grażyna Nowicka -  Trener biznesu, Coach ICF ACC, Doradca Zawodowy, Menager Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Certyfikowany Trener Metody Points of You. Pracuje w oparciu o kodeks etyczny i standardy International Coach Federation (ICF) na terenie Polski i UE. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi projekty takie jak: wartościowanie stanowisk pracy, budowanie systemów wynagradzania i motywowania pracowników, wdrażanie systemów ocen pracowniczych, zarządzanie kompetencjami oraz zarządzanie celami. Jako Coach specjalizuje się we wspieraniu w osiąganiu celów osobistych i zawodowych wzmacniając klarowność wizji, poczucie własnej wartości i pewności siebie osoby coachowanej. Pracowała 16 lat jako Główna Księgowa, Dyrektor Operacyjny i Menager HR. Zrealizowała ponad 12 000 godzin na sali szkoleniowej oraz ponad 500 godzin doradztwa. Od 2009 r. angażuje się w różne projekty współfinansowane przez Unię Europejską realizując projekty dla firm z branż m.in.: media, ubezpieczenia, telekomunikacja, energetyka, przemysł oraz administracja publiczna. Pracuje z grupami zawodowymi skupiając się m.in. na problemach wynikających z wypalenia zawodowego, wpływu kryzysów rodzinnych na życie zawodowe i zawodowych na życie rodzinne. Posiada szczególny talent do rozpoznawania potencjału i talentów u ludzi, dzięki czemu wspiera ich w budowaniu satysfakcjonującej kariery zawodowej. Absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie – kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, tytuł zawodowy: Human Resources Manager. Jest zwolenniczką podejścia holistycznego i systemowego spojrzenia na otaczający świat. Jej pasją jest znajdowanie rozwiązań tam, gdzie inni dostrzegają jedynie problemy. Uwielbia literaturę rosyjską oraz muzykę ortodoksyjną. Interesuje się inteligencją emocjonalną, która pomaga jej lepiej rozumieć zawiłości ludzkich emocji.