Szczegółowy Program Seminarium

„Udzielanie pomocy przez ratownika medycznego w kontekście prawa medycznego”

 

Lp.

Godzina

od - do

Temat wykładu

 

Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy

 

Liczba
godzin dydakt.

1.

10:00 – 10:45

Aspekt prawny udzielania pomocy pacjentom pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Postępowanie z agresywnym pacjentem w kontekście prawa.

dr n med., mgr prawa
Anna Rej-Kietla

1

2.

10:45 – 11:30

Odstąpienie i niepodejmowanie medycznych czynności ratunkowych.

Problematyka stwierdzania i rozpoznawania zgonu.

dr n med., mgr prawa
Anna Rej-Kietla

1

3.

11:30 – 12:15

Stan wyższej konieczności w praktyce ratownika medycznego.

Tajemnica medyczna i jej uchylenie.

dr n med., mgr prawa
Anna Rej-Kietla

1

4.

12:45 – 13:30

Zgoda i odmowa pacjenta na świadczenie medyczne, transport do szpitala.

Pacjent pediatryczny - prawny aspekt udzielania

dr n med., mgr prawa
Anna Rej-Kietla

1

5.

13:30 – 14:15

Odpowiedzialność prawna ratownika medycznego.

Pacjent nagrywający- w jakich sytuacjach pacjent ma prawo nagrywać

ratownika medycznego.

dr n med., mgr prawa
Anna Rej-Kietla

1

6.

14:15 - 15:00

Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu.

Prawny aspekt dokumentacji medycznej w ZRM.

dr n med., mgr prawa
Anna Rej-Kietla

1

7.

15:30 – 16:15

Przedstawienie indywidualnych przypadków prawno-medycznych.

dr n med., mgr prawa
Anna Rej-Kietla

1

8.

16:15 – 17:00

Przedstawienie indywidualnych przypadków prawno-medycznych.

dr n med., mgr prawa
Anna Rej-Kietla

1

Razem liczba godzin

8