POŻYCZKA PODSTAWOWA
na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

  • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 1,75 - wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku),
  • Okres spłaty: do 7 lat (do 84 miesięcy),
  • Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku,
  • Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Dokumenty do pobrania:

upoważnienie konsumenta do InfoMonitor

upoważnienie przedsiębiorcy do InfoMonitor

złożenie wniosku (dostępne na stronie www.farr.pl) 

podpisanie umowy (dostępne na stronie www.farr.pl) 

rozliczenie pożyczki (dostępne na stronie www.farr.pl) 

 

POŻYCZKA UZUPEŁNIAJĄCA na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

  • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 1,75 - wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku),
  • Okres spłaty: do 3 lat (do 36 miesięcy),
  • Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego.

Dokumenty do pobrania:

upoważnienie konsumenta do InfoMonitor

upoważnienie przedsiębiorcy do InfoMonitor

złożenie wniosku (dostępne na stronie www.farr.pl)

podpisanie umowy (dostępne na stronie www.farr.pl)

rozliczenie pożyczki (dostępne na stronie www.farr.pl)

umorzenie pożyczki (dostępne na stronie www.farr.pl)

 

POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

Wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

  • Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 1,75 - wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku),
  • Okres spłaty: do 3 lat (do 36 miesięcy),
  • Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego.

Dokumenty do pobrania:

upoważnienie konsumenta do InfoMonitor

upoważnienie przedsiębiorcy do InfoMonitor

złożenie wniosku (dostępne na stronie www.farr.pl)

podpisanie umowy (dostępne na stronie www.farr.pl)

rozliczenie pożyczki (dostępne na stronie www.farr.pl)