facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR


Kursy


doskonalące

więcej

Kursy


przyuczające do zawodu

więcej

Kursy


kwalifikacyjne

więcej

Kursy


Samorozwoju i aktywizujące

więcej

Seminaria


i krótkie formy

więcej

Matura


i egzamin gimnazjalny

więcej

Zawodowe


Kursy kwalifikacyjne

więcejRolnik

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia w wymiarze 573 godzin lekcyjnych.

Kurs kończy się zaliczeniem w formie pisemnej.

W ramach kursu obowiązkowa jest praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej              z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Osoba, która przedłoży do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia (odpowiednio zasadnicze zawodowe lub średnie) otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ROLNIK.

 Jeżeli posiadasz:

·         wykształcenie na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym, możesz ukończyć  kwalifikacyjny kurs zawodowy, uzupełnić wykształcenie średnie poprzez ukończenie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w PDCKU DAR lub eksternistycznie oraz po zdaniu egzaminu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ROLNIK (kwalifikacja K1) – prowadzenie produkcji rolniczej,

·         wykształcenie zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze, możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz po zdaniu egzaminu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ROLNIK (kwalifikacja K1) – prowadzenie produkcji rolniczej,

·         wykształcenie średnie inne niż rolnicze, możesz ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz po zdaniu egzaminu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ROLNIK (kwalifikacja K1) – prowadzenie produkcji rolniczej.

Koszt uczestnictwa w kursie w zakresie kwalifikacji K1 wynosi:

Opłata jednorazowa brutto za cały kurs - 2 100 PLN

Opata za kurs w systemie ratalnym - 350 PLN / miesiąc    

Forma zaoczna - przez 6 miesięcy w wymiarze 573 godzin.