facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR


Kursy


doskonalące

więcej

Kursy


przyuczające do zawodu

więcej

Kursy


kwalifikacyjne

więcej

Kursy


Samorozwoju i aktywizujące

więcej

Seminaria


i krótkie formy

więcej

Matura


i egzamin gimnazjalny

więcej

Zawodowe


Kursy kwalifikacyjne

więcej


Tytuł kursu :
AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY

Czas trwania kursu:
55 godzin

Cena Kursu:
do uzgodnienia – w zależności od liczebności grupy

Cel kształcenia:
przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy; aktywizacja zawodowa i mobilizacja do samodzielnego wchodzenia na rynek pracy

Ogólny program :


1. Warsztat samopoznania.
2. Cele i zasady współpracy w grupie – znaczenie komunikacji interpersonalnej.
3. Budowanie motywacji do zmian.
4. Rynek pracy i warsztat edukacyjny – przygotowanie się do wejścia na rynek pracy.
5. Pierwszy kontakt z pracodawcą.
6. Ćwiczenie umiejętności autoprezentacji – kontakt z pracodawcą.
7. Strategia poszukiwania pracy.
8. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych .
9. Wymiana i omówienie doświadczeń w poszukiwaniu pracy.
 

Wymagania wstępne dla uczestników:
brak

Rodzaj dokumentu otrzymywanego po ukończeniu kursu:
zaświadczenie ukończenia kursu (zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r .)