facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR


Kursy


doskonalące

więcej

Kursy


przyuczające do zawodu

więcej

Kursy


kwalifikacyjne

więcej

Kursy


Samorozwoju i aktywizujące

więcej

Seminaria


i krótkie formy

więcej

Matura


i egzamin gimnazjalny

więcej

Zawodowe


Kursy kwalifikacyjne

więcej


Tytuł kursu :
BHP I P.POŻ

Czas trwania kursu:
8 godzin
Dla kogo:
szkolenie przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Czas trwania kursu:
8 godzin
Dla kogo:
szkolenie przeznaczone dla pracowników administracyjno – biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo – badawczych; szkolenie przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Czas trwania kursu:
16 godzin

Rodzaj dokumentu otrzymywanego po ukończeniu kursu:
zaświadczenie ukończenia kursu kursu (wydane na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy)

Cena:
uzależniona od ilości osób zgłoszonych do przeszkolenia oraz zajmowanych stanowisk pracy (różna programowa ilość godzin szkoleniowych);