facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR


Kursy


doskonalące

więcej

Kursy


przyuczające do zawodu

więcej

Kursy


kwalifikacyjne

więcej

Kursy


Samorozwoju i aktywizujące

więcej

Seminaria


i krótkie formy

więcej

Matura


i egzamin gimnazjalny

więcej

Zawodowe


Kursy kwalifikacyjne

więcej


Tytuł kursu :
NOWOCZESNY SPRZEDAWCA

Czas trwania kursu:
75 godzin

Cena Kursu:
750 zł + VAT / os.

Cel kształcenia:
przyuczenie do zawodu sprzedawcy i przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze sprzedawcy.

Ogólny program :


1. bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy p.poż. w zawodzie sprzedawcy
2. obsługa kas fiskalnych .
3. minimum sanitarne
4. obsługa klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży, elementami marketingu i reklamy .
5. dekoracje sklepowe i ozdobne pakowanie towaru
6. ewidencja zakupów i sprzedaży
7. komputerowy system obsługi sprzedaży (program fakturowo-magazynowy)
8. zaopatrzenie i zakup towarów w jednostkach handlu detalicznego
9. przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
 

Wymagania wstępne dla uczestników:
brak

Rodzaj dokumentu otrzymywanego po ukończeniu kursu:
zaświadczenie ukończenia kursu (zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.)