facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR


Kursy


doskonalące

więcej

Kursy


przyuczające do zawodu

więcej

Kursy


kwalifikacyjne

więcej

Kursy


Samorozwoju i aktywizujące

więcej

Seminaria


i krótkie formy

więcej

Matura


i egzamin gimnazjalny

więcej

Zawodowe


Kursy kwalifikacyjne

więcejKURS KOMPUTEROWY PODSTAWOWY

Czas trwania kursu:
30 godzin

Cel kształcenia:
nauka sprawnego posługiwania się komputerem, korzystanie z aplikacji i programów wchodzących w zakres MS Office (Word, Excel) oraz efektywne wykorzystanie Internetu.

Ogólny program :
1. Budowa i działanie komputera. Konfiguracja systemu – obsługa systemu operacyjnego. Uruchamianie programów. Podstawowe akcesoria – kalkulator, notatnik. Praca z płytą CD. Operacje na folderach.
2. Edytor tekstu MS Word – komputer jako narzędzie do tworzenia tekstów. Sposoby sporządzania pism. Edycja tekstu. Tworzenie, otwieranie, zapisywanie, kopiowanie, usuwanie, drukowanie dokumentów. Podstawy formatowania. Wstawianie tekstu i grafiki. Tworzenie i formatowanie tabel w tekście.
3. Arkusz kalkulacyjny Excel. Podstawowe sposoby tworzenia obliczeń. Prezentacja graficzna danych (tworzenie wykresów, tabel). Formatowanie danych i komórek.
4. Podstawy korzystania z Internetu. Metody wyszukiwania informacji w Internecie. Zapisywanie i drukowanie informacji pochodzących z Internetu. Obsługa poczty elektronicznej. Zakładanie własnego konta pocztowego. Konfiguracja programu pocztowego Outlook.

Wymagania wstępne dla uczestników:
brak

Rodzaj dokumentu otrzymywanego po ukończeniu kursu:
zaświadczenie ukończenia kursu (zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r.)