facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Organizacja zajęć

Cel kursów

Nadrzędnym celem kursu językowego jest nauka danego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego) na poziomie  określonym programem konkretnego kursu.

Każdy kurs ma rozwijać sprawność językową słuchacza w aspekcie wszystkich kompetencji językowych (rozmowy, czytania, pisania, rozumienia treści słyszanych, rozumienia zagadnień gramatycznych itp.). 

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w systemie rocznym, w wymiarze godzinowym zróżnicowanym
w stosunku do poszczególnych grup wiekowych:

Ø  Zajęcia dla przedszkolaków (3 – 5 lat) – 1 raz w tygodniu po 60 min (30 godzinw roku) – zajęcia prowadzone w sali przygotowanej specjalnie dla potrzeb nauczania najmłodszych, w atmosferze zabawy, przez specjalistów uprawnionych do nauczania najmłodszych. Szkoła pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami dzieci, a dwukrotnie w ciągu roku lektor prowadzący przygotowuje pisemną informację na temat pracy dziecka na zajęciach i czynionych przez nie postępów (tzw. ocena opisowa). Rodzice mają też prawo do wnoszenia własnych uwag dotyczących organizacji zajęć i wyrażania opinii chociażby poprzez anonimowe wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Ø  Zajęcia dla klas zerowych i pierwszych szkoły podstawowej (6 – 7 lat) – 1 raz w tygodniu po 90 minut  (60 godzin w roku) – założenia i organizacja jak w grupie przedszkolnej, z tym, że program nauczania adekwatny do tej grupy wiekowej – początek pracy z tekstem pisanym i czytaniem globalnym.

Ø  Zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych  (klasy 2 – 6) – 1 raz w tygodniu po 90 minut (60 godzin w roku). Program rozszerzający i uzupełniający zagadnienia programu realizowanego w szkole podstawowej.

Ø  Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (w tym zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu gimnazjalnego)1 raz w tygodniu po 90 minut (60 godzin w roku). Program rozszerzający i uzupełniający zagadnienia programu nauczania w gimnazjum i szkole średniej z uwzględnieniem treści i zagadnień niezbędnych do zdania egzaminów – gimnazjalnego i maturalnego.

Ø  Zajęcia przygotowujące do zdania matury 2 razy w tygodniu po 90 minut (90 godzin w roku)  lub 1 raz w tygodniu po 90 minut (45 godzin w roku – poziom podstawowy). Program dla abiturientów zdających maturę w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Analiza zadań maturalnych i praca na tych zadaniach.

Ø  Zajęcia dla dorosłych (poziomy zaawansowania A1 – B2 – tj. od podstawowego do przygotowującego do zdania egzaminu państwowego) – 2 razy w tygodniu po 90 minut (120 godzin w roku) oraz w systemie „dla zapracowanych” 1 raz w tygodniu po 90 minut (60 godzin w roku)) lub 1 raz w tygodniu po 135 min (90 godzin).

 

Zajęcia z języka biznesowego – optymalnie 2 razy w tygodniu po 90 min.

Ø    Kursy prowadzone są w miesiącach wrzesień / październik –  maj/czerwiec, z wyjątkiem kursów przygotowujących do zdania egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego, które kończą się w kwietniu.

Ø   Poszczególne grupy pracują w oparciu o podręczniki wskazane przez lektora  na początku każdego kursu. Słuchacze kupują podręczniki samodzielnie lub poprzez szkołę.

Ø    Nauka odbywa się w godzinach popołudniowych w salach dydaktycznych DCEiKU DAR przy ul. Polnej 11a w Działdowie.

Ø    Uczestnicy pracują w grupach 6 – 12 osobowych (lub mniejszych – w tym zajęcia indywidualne –  kalkulacja poza cennikiem ogólnym).

 

W przypadku osób rozpoczynających naukę w naszej placówce, które uczyły się już wcześniej danego języka obcego i tym samym nie chcą rozpoczynać nauki od podstaw - zapisy do właściwej grupy odbywają się na podstawie oceny własnej słuchacza lub oceny lektorów placówki dokonanej  przy pomocy (bezpłatnych) testów kwalifikacyjnych sprawdzających „wyjściową” kompetencję językową kandydata. Ma to za zadanie późniejszą naukę w grupie, w której poszczególni uczestnicy charakteryzują się takim samym lub zbliżonym stopniem zaawansowania w posługiwaniu się językiem obcym, a co za tym idzie dobór właściwych treści i metod nauczania.

Możliwa jest także zmiana grupy w trakcie trwania kursu – przejście na wyższy lub niższy poziom zaawansowania, tak by optymalnie zwiększyć efektywność nauki i co za tym idzie zadowolenie słuchacza.

Słuchacze kontynuujący naukę kierowani są do grup o wyższym poziomie zaawansowania.

Roczny kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w kursie i promocją na wyższy poziom zaawansowania. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest zaliczenie testów przeprowadzanych w trakcie trwania kursu i frekwencja nie mniejsza niż 70%.

 

Zasady rekrutacji i płatności

Oferta kursów językowych skierowana jest do wszystkich, bez względu na wiek i stopień znajomości języka obcego – dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z nauką i dla tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności posługiwania się danym językiem w mowie i piśmie.

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs, zapoznanie się z regulaminem Szkoły a następnie podpisanie umowy na realizację usługi szkoleniowej. Umowa podpisywana jest na pierwszych zajęciach.

Wszystkie kursy językowe są odpłatne. Szczegółowe informacje dotyczące płatności w roku 2015/16 – patrz zakładka: Cennik.

* Cennik nie jest obowiązujący w stosunku do kursów organizowanych dla klientów instytucjonalnych. Tu, kalkulacje uzależnione od ilości godzin, uczestników i innych czynników, sporządzane są osobno po uzgodnieniach indywidualnych z przedstawicielami instytucji kierującej (zakładu pracy, urzędu itp.).

Płatności powinny być regulowane w terminach określonych zapisami w umowie szkoleniowej w  kasie DCEiKU DAR przy ul. Polnej 11a w Działdowie (pokój nr 6)  lub na wskazane w umowie konto bankowe.

 

 Baza szkoleniowa

Nasza placówka zapewnia nowoczesne i estetyczne pomieszczenia oraz pomoce dydaktyczne odpowiadające współczesnym standardom nauki języków obcych: rzutniki stacjonarne, multimedialne, tablice interaktywne z oprogramowaniem do nauki języków obcych, odtwarzacze CD, radiomagnetofony itp.

 

Uwagi dodatkowe

 · Oferta dopuszcza możliwość zorganizowania językowych kursów wakacyjnych.

 · Warunkiem koniecznym do uruchomienia zajęć na danym typie kursu językowego jest rekrutacja liczby osób określonej kalkulacją danej grupy

Oferta

Organizacja zajęć

Kadra

Regulamin

Informacja o zapisach

Cennik

Kontakt

Galeria

Certfikaty językowe ETS

Podział na grupy