facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Oferta

Szkoła prowadzi kursy od 1994 roku. Działalność szkoły wpisuje się w istnienie Działdowskiego Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. będącej w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy (nr wpisu: 2.28/00031/2006) oraz w ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez Powiat Działdowski. Mamy wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych na różnych poziomach zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych, sprawdzoną i kompetentną kadrę lektorów, za którą przemawiają ukończone studia filologiczne, doświadczenie, a także poziom kultury, zaangażowania i pasja dla realizowanych zadań.

Czuwamy nad wysoką jakością kształcenia poprzez:

- nadzorowanie pracy lektorów,

- modyfikacje programów nauczania,

- monitorowanie postępów dokonywanych przez słuchaczy (m.in.: poprzez obserwacje, system pisemnych prac kontrolnych oraz ustnych wypowiedzi), analizę trudności i powrót do spraw „kulejących” i nie utrwalonych,

- indywidualne podejście do każdego słuchacza - opiniowanie postępów w nauce (dwukrotnie w ciągu roku pisemna informacja na temat zrealizowanych treści z uwzględnieniem postępów i problemów w nauce każdego słuchacza),

-stałe doposażenie placówki w środki sprzyjające efektywnej nauce (m.in. tablice interaktywne z oprogramowaniem do nauki języka angielskiego),

- dbanie o zapewnienie dobrych warunków i przyjaznej atmosfery,

- otwartość na informację zwrotną płynącą od naszych klientów oraz reagowanie na wszystkie zgłaszane uwagi.

Zapewniamy zajęcia w małych grupach.

A to wszystko za najlepszą cenę na rynku usług szkoleń językowych!

Na zakończenie każdego kursu w Language Center jako akredytowanym ośrodku egzaminacyjnym ETS można uzyskać Międzynarodowy Certyfikat Językowy ETS na różnych poziomach zaawansowania.

 

Oferta Szkoły Języków obcych „Language Center”, to kursy:

 

·          z zakresu czterech języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego;

·          dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

·          prowadzone na różnych poziomach zaawansowania lub z nastawieniem na realizację konkretnego celu – np. przygotowanie do egzaminu maturalnego lub gimnazjalnego, przygotowanie do egzaminu państwowego;

·          w zakresie spotkań grupowych (6 – 10 osób) lub na specjalne życzenie w ramach spotkań w mikrogrupach lub zajęć indywidualnych (kalkulacja kosztów poza ogólnym cennikiem);

·          w zakresie biznesowego języka angielskiego na czterech poziomach zaawansowania i z możliwością przygotowania do egzaminu EFB (prestiżowy egzamin organizowany przez LCCI, których certyfikaty są honorowane na całym świecie).

 

 

Kursy języka angielskiego

 

Prowadzone są w grupach:

·         Dla dorosłych – przy zastosowaniu metody komunikacyjnej; zajęcia mają na celu rozwijanie wszystkich kompetencji językowych – naukę czytania, pisania, rozumienia treści słyszanych, ponadto objaśnienie zagadnień gramatycznych i struktur leksykalnych z naciskiem na sprawną komunikację w języku angielskim (min. 50% czasu zajęć poświęcona jest nabywaniu biegłości komunikacyjnej).

 

·         Kursy dla dorosłych prowadzone są na różnych poziomach zawansowania (A1 – B2), przy czym naukę można rozpocząć na dowolnym etapie zawansowania językowego. W ofercie kursy języka biznesowego ogólnego – na czterech poziomach zaawansowania.

·         Dla młodzieży szkolnej – gimnazjalnej oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

o   w tym kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych i gimnazjalnych;

·         Dla uczniów szkół podstawowych – zajęcia w dużym stopniu wykorzystujące wsparcie multimedialne w postaci tablicy interaktywnej z oprogramowaniem do nauki języka angielskiego;

·         Dla przedszkolaków – nauczanie w formie zabawy, z wykorzystaniem gier, muzyki i prac manualnych, mające na celu nie tylko naukę samego języka, ale również w szerszym aspekcie rozbudzanie zainteresowania językiem obcym i wrażliwości na inne kultury.

W nauczanie najmłodszych wpisują się także:

· lekcje otwarte dla rodziców,

·„Kinder bale” – zabawa organizowana najczęściej w terminie obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka lub w karnawale z wykorzystaniem elementów nauki języka obcego,

· „Mikołajki” – czyli świąteczny klimat z językiem obcym,

·   Zakończenie roku szkolnego z prezentacją krótkich form artystycznych w języku angielskim i przy udziale Rodziców.

 

 

Oferta

Organizacja zajęć

Kadra

Regulamin

Informacja o zapisach

Cennik

Kontakt

Galeria

Certfikaty językowe ETS

Podział na grupy