facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Kalendarz Propozycje szkoleń Materiały szkoleniowe Normy i akty prawne Pytanie do prawnika Facebook

Akty prawne

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
- Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591)
- Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2029)
- Finansowanie zadań oświatowych
- Rozp. Ministra Edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny
- Rozp. Ministra w sprawie organizowania turystyki i krajoznawstwa
- Rozp. RM w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób
- Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej
- Rozp. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego
- Ustawa Karta Nauczyciela
- Prawo oświatowe ustawa branżowa
- Rozp. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu
- Rozp. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
- Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego

NORMY:

- Czas zwiedzania - dziennie 5-6 godzin; 3-4 godziny przed południem, przerwa na obiad lub wypoczynek, 2 godziny po południu.

Długość trasy pieszej - 1 dzień: 7-30 km (od 6-7-latków niewprawnych, do doświadczonych turystycznie 18-latków)

Wiek

Stopień zaawansowania

Tempo

 

początkujący

średnio zaawansowani

zaawansowani km/h

 

6-7 lat

7 km

8 km

9 km

2,5

8-9 lat

8 km

10 km

12 km

3

10-11 lat

10 km

12 km

14 km

3

12-13 lat

12 km

15 km

18 km

3,5

14-15 lat

15 km

18 km

21 km

4

16-18 lat

20 km

25 km

30 km

4,5


Uwaga: - w górach 100m wzniesienia odpowiada dodatkowemu 1 km ( ściślej: 0,7-0,8 km) - przy wycieczkach kilkudniowych średnie trasy dzienne powinny być nieco krótsze (o 20-30%)

 

Długość trasy rowerowej1 dzień: 20-84 km (od 10-latków początkujących, do 18-latków zaawansowanych)

Wiek

Stopień zaawansowania

Tempo

 

początkujący

średnio zaawansowani

zaawansowani km/h

 

10-11 lat

20 km

25 km

30 km

7

12-13 lat

28 km

35 km

42 km

8

14-15 lat

40 km

50 km

60 km

9

16-18 lat

56 km

70 km

84 km

10


Obciążenie - od 4 kg - maksymalnie do 20/16 kg (chłopcy / dziewczęta): zmniejszyć dla dziewcząt 13-16-letnich; ogólnie ostrożnie w okresie 11-12 lat (skok pokwitaniowy, zmniejszona sprawność)

Wiek

Stopień zaawansowania

 

początkujący

średnio zaawansowani

zaawansowani

10-11 lat

4 kg

5 kg

6 kg

12-13 lat

6 kg

7 kg

8 kg

14-15 lat

7,5 kg

9 kg

10,5 kg

16-18 lat

9,5 kg

12 kg

14,5 kg

 

Żródło: T. Dudziak: Turystyka, jako narzędzie edukacji regionalnej.[w:] S. Bednarek (red): Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, DTKK Silesia, Wrocław 2000