Numer  Nazwa  Status
 Przetarg nr
01/2017
Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ekonomii społecznej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy" Aktywny
 Zamówienie nr
02/2017
Dostawa artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem w celu realizacji projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” Zakończono
 Przetarg nr
02/2016
Świadczenie usług eksperckich przy ocenie wniosków lub usług opiekuna biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy" Zakończono
 Przetarg nr
01/2016
Świadczenie usług eksperckich przy ocenie wniosków lub usług opiekuna biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy” Zakończono
Zamówienie nr
18/2016
Dostawa sprzętu komputerowego, biurowego i elektronicznego Zakończono
Zamówienie nr
15/2016
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy Zakończono
Zamówienie nr
11/2016
Wykonanie i dostawa wizytówek dla pracowników Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. na potrzeby realizowanych projektów w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013" Zakończono
Zamówienie nr
07/2016
Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. w celu realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 -2013 Zakończono
Zamówienie nr
06/2016
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. w celu realizacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Zakończono