Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

 

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017r. – najnowsze przepisy i interpretacje

 

Program szkolenia:

 1. Działalność socjalna w firmie – podstawy prawne z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 2. Tworzenie ZFSŚ – kryteria i wymogi ustawowe. Katalog świadczeń i usług, które można organizować w ramach działalności finansowanej ze środków ZFŚS.
 3. Kryterium socjalne – podstawowa zasada przyznawania świadczeń i usług z ZFŚS. Aktualne interpretacje urzędowe oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.
 4. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń finansowanych z ZFŚS.
 5. Zapisy regulaminu ZFŚS oraz wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o pomoc z funduszu. Wypłata świadczeń urlopowych. Kryteria ustawowe.
 6. Umowy o wspólnej działalności socjalnej pracodawców. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu administrowania funduszem.
 7. Coroczne odpisy na fundusz socjalny. Postawa naliczenia odpisu.
 8. Wydatki z ZFŚŚ a podatek VAT w świetle interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwo sądowe.
 9. Wypłata świadczeń i dofinansowania z ZFŚS.
 10. Uznaniowy charakter wypłat z ZFŚŚ. Procedury odwoławcze w przypadku decyzji pracodawcy o nieprzyznaniu świadczenia z ZFŚS.
 11. Potrącenia komornicze z ZFŚS. Naruszenie przepisów ustawy o ZFŚS: najczęściej spotykane nieprawidłowości. Konsekwencje karne.
 12. Obowiązek zwrotu środków wydatkowych niezgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, pytania i odpowiedzi.

 

Termin szkolenia, cena:

22 lutego 2017r. godz. 10.00–15.00, cena: 250 zł netto (druga osoba z tej samej firmy – 150 zł netto).

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

Informacje o wykładowcy:

Dorota Wojciechowska - prawnik, szkoleniowiec i trener od 1997r. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 1000 godzin zajęć (szkoleń, warsztatów) z zakresu prawa pracy, w tym na temat działalności socjalnej pracodawców i współpracy ze związkami zawodowymi. W latach 1997 r. – 2008 r.  związana z Państwową Inspekcją Pracy jako inspektor pracy nadzorujący przestrzeganie ochrony pracy, w tym stosowania przepisów dot. działalności socjalnej w firmach komercyjnych i jednostkach sfery budżetowej. Prowadziła zajęcia m.in. na Studium Menadżerskim Mini MBA (Uniwersytet Łódzki), wykładowca na studiach podyplomowych Na zajęciach łączy praktyczną wiedzę pozyskaną podczas pracy w służbach kadrowo-płacowo-socjalnych, w firmach komercyjnych oraz doświadczenie z okresu zatrudnienia w państwowych służbach kontroli. Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w podmiocie zatrudniającej ponad 1000 osób, menedżer HR w firmie doradczej. Jest autorką licznych artykułów w prasie fachowej. Autorka książek: „Związki zawodowe w firmie”, „Kodeks pracy z ustawą zasiłkową z komentarzem do nowych uprawnień rodzicielskich obowiązujących od 17 czerwca 2013r.”, „Urlopy i zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy”. W zakresie proponowanej tematyki Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - uczestnikami dotychczas prowadzonych szkoleń byli m. in. przedstawiciele organizacji związkowych oraz pracownicy firm: Heineken, Spółek Grupy Kapitałowej Energa, Grupy PGNiG, Holdingu Enea, oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wielu innych podmiotów komercyjnych i jednostek samorządowych, szkół, sądów, prokuratury. Szkolenia z zakresu tematyki dotyczącej ZFŚS prowadzone przez p. Dorotę Wojciechowską każdorazowo uzyskiwały wysokie noty uczestników zarówno w zakresie oceny materiałów jak i formy oraz sposobu przekazywania wiedzy przez prowadzącą.