Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

  „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych”

(szkoły, przedszkola)

 

Program szkolenia:

 1. Wymagania ustawowe. Zakres wprowadzonych zmian.
 2. Przetwarzanie danych w oparciu o art. 23: zgoda osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, przetwarzanie danych pracowników, uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i innych osób - omówienie przykładów, kiedy zgoda nie jest potrzebna, przetwarzanie w procesie rekrutacyjnym, przetwarzanie w związku z rekrutacją pracowników - podstawowe zasady gromadzenia danych, zbieranie i gromadzenie danych - zasada adekwatności, przetwarzanie danych - prowadzenie dokumentacji: w związku z przebiegiem nauczania, przetwarzanie danych wrażliwych.
 3. Zasady udostępniania danych osobowych: sąd, prokuratura, policja, OKE, MOPS, bank, inne podmioty.
 4. Umowy powierzenia - realizacja art.31 ustawy ODO (e-dziennik, medycyna pracy, szkolenia okresowe bhp, ubezpieczenia grupowe uczniów, pracowników).
 5. Konsekwencje związane z udostępnieniem danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów z uwzględnieniem danych wrażliwych.
 6. Odpowiedzialność dyrektora, nauczycieli, pracowników administracji za naruszenie dóbr osobistych ucznia, rodzica/prawnego opiekuna, innego pracownika szkoły.
 7. Podstawowe obowiązki oraz odpowiedzialność administratora danych oraz osób przetwarzających dane.
 8. Podstawowa dokumentacja polityki bezp. oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 9. Realizacja art. 37 w zakresie upoważnienia osób do przetwarzania danych osobowych, obowiązkowa ewidencja osób, instrukcja działań w sytuacji naruszenia danych wraz z raportem i tabelą form naruszeń.
 10. Szkolenia pracowników. Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów.
 11. Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji — jak i kogo powołać w placówce oświatowej, kiedy i w jaki sposób zgłosić ten fakt do GIODO.
 12. Nowe obowiązki ABI w związku ze zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych.
 13. Nowe zadania i uprawnienia ABI w szkole/przedszkolu ze wskazaniem sposobu ich realizacji.
 14. Nowe obowiązki Dyrektora w związku z brakiem powołania ABI.
 15. Najczęściej popełniane błędy: wynoszenie dokumentów - dzienniki lekcyjne, dokumentacja kadrowa, inna dokumentacja; prowadzenie rozmów w obecności innych osób; pozostawianie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły (sekretariat); tworzenie i niszczenie dokumentów - podstawowe zasady.
 16. Rejestracja zbiorów W GIODO: zbiory występujące w placówce oświatowej, które z nich należy zarejestrować i jak to zrobić, zwolnienia z obowiązku rejestracyjnego, omówienie przykładowego wniosku ze wskazaniem zwolnień w tym zakresie.
 17. Praktyka kontrolna GIODO w szkole/placówce oświatowej — jak się przygotować do kontroli?
 18. Obalamy mit, że za wszystko w szkole/przedszkolu odpowiada dyrektor.
 19. Informacje na temat nowych sposobów wyłudzania pieniędzy z placówek oświatowych w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych – wskazówki, jak tego uniknąć.

 

Termin szkolenia, cena:

28 lutego 2017r, godz. 9.00 – 14.00, cena: 295 zł netto (druga osoba z tej samej firmy – 195 zł netto).

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. 

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 0666; 23 697 0686, fax: 23 697 0667

 

Informacje o wykładowcy:

Stanisław Rozwadowski - Ekspert Zewnętrzny TUV NORD Polska Sp. z o.o. ds. Ochrony Danych Osobowych. Wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Pełnomocnika Zarządu ds. ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji biznesowej. Posiada Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001 rejestrowany w IRCA (International Register of Certificated Auditors) oraz trenera i kontrolera w zakresie organizacji ochrony danych osobowych. Jest autorem publikacji dla wydawnictwa FORUM na temat „Ochrona danych osobowych” oraz wdrożeń i aktualizacji w zakresie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w jednostce organizacyjnej (PBI, ZSZI). Prelegent na wielu kursach i warsztatach dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji biznesowej oraz szkoleń dedykowanych dla szeroko pojętej pomocy społecznej, współpracuje z fundacjami charytatywnymi w ramach przygotowania wymaganych ustawowo dokumentów oraz dostosowania tych jednostek do wymogów ustawy.

Obecnie zatrudniony jako konsultant ds. ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.