Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

 

  Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

 

Program szkolenia:

1. Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów do ZUS.

2. Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego.

3. Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS – przekroczenie trzydziestokrotności.

3.1. Dokumenty korygujące do ZUS.

3.2. Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek.

3.3. Wpływ korekty na deklaracje podatkowe.

3.4. Przykładowe rozliczenia nadpłaconych składek.

4. Nadpłata składek z umowy zlecenia.

5. Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu trzydziestokrotności.

5.1. Dokumenty korygujące do ZUS.

5.2. Ustalenie niedopłaty składek.

5.3. Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

5.4. Wpływ korekty na deklaracje podatkowe.

5.5. Przykładowe rozliczenia niedopłaty składek.

6. Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika.

7. Przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenia.

8. Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika.

9. Uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego.

10. Wpływ dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac – krótko i długotrwałe zwolnienia.

11. Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po korekcie wynagrodzeń.

12. Zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika.

13. Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?

14. Terminy na dokonanie korekty wobec ZUS.

15. Obowiązek korekty za lata wcześniejsze.

16. Pytania i dyskusja.

 

Szkolenie adresowane do:

Osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń, dokonujących korekt dokumentacji płacowej; osób pragnących zgłębić tematykę związaną z korygowaniem dokumentów płacowych.

Termin szkolenia, cena:

29 marca 2017r., godz. 10.00–15.00, cena: 250 zł netto (druga osoba z tej samej firmy – 150 zł netto).

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, tel. kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

Informacje o wykładowcy:

Katarzyna Smulczyk – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni praktyk, doświadczony i ceniony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego oraz wykłady na Uniwersytecie Łódzkim. Od 15 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac.