Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

Jednolity Plik Kontrolny – aktualności

 

Program szkolenia:

1. Terminy wprowadzenia obowiązku dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego - przepisy przejściowe dotyczące JPK.

2. Zakres czasowy obowiązku przekazywania JPK.

3. Jednolity Plik Kontrolny - cel regulacji obejmującej JPK - korzyści informacyjne organów podatkowych.

4. Technika przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej: możliwe sposoby przekazania JPK, rodzaje nośników, na których będzie przekazywany JPK, uprawnienia organu podatkowego do żądania JPK.

5. Struktura JPK w zakresie podatku od towarów i usług - omówienie zakresu danych zawartych w strukturach dotyczących VAT.

6. Raportowanie danych w zakresie VAT: miesięczne raportowanie danych z rejestrów podatku VAT, terminy wprowadzenia obowiązku raportowania dla poszczególnych podmiotów, obowiązek raportowania bez wezwania organów podatkowych, różnica między obowiązkiem przesyłania JPK a obowiązkiem przesyłania rejestrów VAT, problemy z ewidencjonowaniem i przesyłaniem JPK u podatników rozliczających się kwartalnie.

7. Zmiany w zakresie ewidencji dla podatku VAT: obowiązek wprowadzania NIP kontrahenta do rejestru sprzedaży, obowiązek prowadzenia rejestrów w formie elektronicznej.

8. JPK w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów ze szczególnym uwzględnieniem wątpliwości w zakresie podatku VAT.

9. Odpowiedzialność karna skarbowa związana z niedostarczeniem JPK, w tym podmiotów prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

10. Zmiany dotyczące czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowej od 2016 r.

11. Zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych w podatku VAT od 2016 r.: sytuacje, w których przewidziane są 150% odsetki, jakie warunki należy spełnić, aby zapłacić 50% odsetki.

 

Szkolenie adresowane do:

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, dyrektorów finansowych, specjalistów podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych, a także pracowników i właścicieli biur rachunkowych.

 

Termin szkolenia, cena:

21 lutego 2017r., godz. 10.00–15.00, cena: 250 zł netto (druga osoba z tej samej firmy – 150 zł netto).

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, tel. kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

Informacje o wykładowcy:

Ewa Stolarczyk - doradca podatkowy, praktyk, członek Zarządu ABAK S.A. -  jednej z największych polskich firm outsourcingu księgowego. Od 16 lat trener i szkoleniowiec szkoleń z zakresu prawa podatkowego. Od 2009 roku prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.