Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

 

Inwentaryzacja 2017. Procedury, metody i organizacja inwentaryzacji.
Spis z natury. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
Czynności poinwentaryzacyjne.”

 

Program szkolenia:

 1. Funkcje i cele inwentaryzacji.
 2. Podstawy prawne inwentaryzacji.
 3. Harmonogram i dokumentacja procedur inwentaryzacyjnych.
 4. Podmioty odpowiedzialne za inwentaryzację w strukturze organizacyjnej.
 5. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji.
  1. Pełna inwentaryzacja okresowa.
  2. Pełna inwentaryzacja ciągła.
  3. Wyrywkowe inwentaryzacje okresowe lub ciągłe.
  4. Inwentaryzacje doraźne.
 6. Organizacja inwentaryzacji.
  1. Zadania komórki inwentaryzacyjnej lub komisji inwentaryzacyjnej.
  2. Zadania zespołów spisowych.
  3. Zadania kontrolerów spisowych.
 7. Spis z natury jako podstawowa technika inwentaryzacyjna.
  1. Czynności poprzedzające przeprowadzenie spisu z natury.
  2. Identyfikacja składników własnych i obcych.
  3. Przebieg i dokumentacja czynności spisowych.
  4. Forma arkuszy spisowych.
  5. Czynności po zakończeniu spisu.
 8. Metoda pisemnego potwierdzania stanów.
  1. Postępowanie przy nieskuteczności metody.
 9. Metoda weryfikacji stanów księgowych z dokumentacją źródłową.
  1. Współpraca z reprezentantami komórek eksploatacyjnych.
 10. Rozliczanie inwentaryzacji.
  1. Wycena, ustalenie i księgowanie różnic inwentaryzacyjnych.
  2. Warunki i sposób dokonywania kompensat.
  3. Uwarunkowania występowania z roszczeniami.
 11. Procedury poinwentaryzacyjne.

 

Termin szkolenia, cena:

 Szkolenie planowane po zebraniu grupy. Cena szkolenia 300 zł netto (druga osoba z tej samej firmy – 250 zł netto).

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 0666; 23 697 0686, fax: 23 697 0667

  

Informacje o wykładowcy:

Grażyna Nowicka -posiada bardzo wysokie kompetencje interpersonalne, rozległą wiedzę i wyjątkowo atrakcyjny sposób angażuje uczestników w zajęcia. Jest certyfikowanym trenerem ICF ACC, międzynarodowym coach metody Points of You® ,doradcą zawodowym i konsultantem rozwoju biznesu. Posiada również liczne certyfikaty ze szkoleń dotyczących pogłębianiu umiejętności z zakresu coachingu. Jako Coach specjalizuje się we wspieraniu w osiąganiu celów osobistych i zawodowych wzmacniając klarowność wizji, poczucie własnej wartości i pewności siebie osoby coachowanej. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi m.in. takie projekty jak: wartościowanie stanowisk pracy, budowanie systemów wynagradzania i motywowania pracowników, wdrażanie systemów ocen pracowniczych, zarządzanie kompetencjami oraz zarządzanie celami. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na wydziale zarządzanie finansami, jak również ukończyła studia podyplomowe w zakresie podatków i Zarządzania Zasobami Ludzkimi gdzie uzyskała tytuł Menadżera. Prowadzi również szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, metody przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników, ocen pracowniczych oraz zarządzania kompetencjami. Jako Trener szkoliła pracowników/grupy wszystkich szczebli.

Posiada długoletnią  praktykę zawodową i trenerską, ponad 12 000 godzin  zrealizowanych na sali szkoleniowej i warsztatów oraz ponad 500 godzin doradztwa. Od 2009 r. angażuje się różne projekty współfinansowane przez Unię Europejską miedzy innymi:  Europejski Fundusz Społeczny na różnych stanowiskach, takich jak: menadżer, trener, doradca, ekspert. Realizowała projekty dla firm z branż m.in.: media, ubezpieczenia, telekomunikacja, energetyka, przemysł, administracja publiczna. Uczestnicy zajęć szczególnie doceniają u Grażyny Nowickiej to, że dzieli się swoimi doświadczeniami zawodowymi, zarówno negatywnymi jak i pozytywnymi, dzięki czemu nie czują się odosobnieni w przekonaniu, że budowanie własnych kompetencji zawodowych to długa i czasami wyboista droga, na której nie ma ścieżki na skróty.

Grażyna posiada szczególny talent do rozpoznawania potencjału i talentów u ludzi, dzięki czemu wspiera  ich w budowaniu satysfakcjonującej kariery zawodowej. Uwielbia literaturę rosyjską oraz muzykę ortodoksyjną. Interesuje się  inteligencją emocjonalną, która pomaga jej lepiej rozumieć zawiłości ludzkich emocji.