II Warmińskio Mazurskie Sympozjum Medyczne - Specjaliści ratownictwa medycznego

 

PROGRAM

 
1 dzień - SEMINARIUM I
 
1. Prawo w ratownictwie medycznym
2. Dopalacze
3. Psychologia praktyczna w ratownictwie medycznym
4. Pacjent psychiatryczny
 
2 dzień- SEMINARIUM II
 
1. Urazy czaszkowo-mózgowe
2. Udar krwotocznych
3. Osłuchiwanie pacjenta - co w ciele piszczy? 
4. Ekg - analiza i postępowanie
 
3 dzień  - SEMINARIUM III
 
1. Pacjent onkologiczna postępowanie
2. Poród
3. Konikopunkcja 
4. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne - świeżorodek i niemowlę