Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

 

  ABC kadrowca, czyli od zatrudnienia do zwolnienia

 

Program szkolenia:

1. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy.

2. Sposób wyboru przedstawiciela lub przedstawicielstwa pracowników.

3. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę.

4. Nawiązanie stosunku pracy.

5. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników.

6. Umowa o pracę.

7. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji spraw związanych ze stosunkiem pracy – najczęściej popełniane błędy przy dokumentacji pracowniczej.

8. Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę.

9. Zatrudnienie emeryta, rencisty, niepełnosprawnych.

10. Powierzenie innej pracy.

11. Czas pracy – zasady ogólne – omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, doba pracownicza, niedziela, dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień.

12. Odpowiedzialność porządkowa – kary, nagany, upomnienia.

13. Sprawdzanie trzeźwości pracownika.

14. Urlop wypoczynkowy.

15. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

16. Uprawnienia związane z rodzicielstwem.

17. Rozwiązanie stosunku pracy.

18. Pytania i dyskusja.

 Szkolenie adresowane do:

Osób zajmujących się tematyką związaną z zatrudnianiem pracowników, procesami związanymi z przebiegiem zatrudnienia pracowników, a także osób, które chcą tę tematykę poznać lub zgłębić. Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy - od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących.

 

Termin szkolenia, cena:

18 i 19 kwietnia 2017r. – szkolenie dwudniowe, godz. 10.00–15.00.

Cena za dwa dni szkoleniowe: 490 zł netto (druga osoba z tej samej firmy – 390 zł netto).

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, tel. kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

Informacje o wykładowcy:

Katarzyna Smulczyk – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni praktyk, doświadczony i ceniony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego oraz wykłady na Uniwersytecie Łódzkim. Od 15 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac.