facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Wyższa Szkoła Gospodarki


 • Info
 • Kontakt


 • OFERTA

  Studia Licencjackie


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Rachunkowość i podatki.
 • Fizjoterapia


 • Studia Magisterskie


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z coachingiem


 • Studia Podyplomowe


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi
 • Analiza Finansowa w Przedsiębiorstwach
 • Arteterapia i Profilaktyka Społeczna
 • Chemia dla Nauczycieli
 • Coaching w Biznesie
 • Coaching w Edukacji
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
 • Doradztwo Zawodowe
 • Edukacja dla Bezpieczeństwa
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 • Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
 • Fizyka dla Nauczycieli
 • Geografia i Ochrona Środowiska
 • Gerontologia i Arteterapia
 • Integracja Sensoryczna
 • Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej
 • Kadry i Płace - prawo i praktyka
 • Logistyka i Transport
 • Logopedia
 • Matematyka dla Nauczycieli
 • Nauczanie Języka Polskiego w Szkole
 • Organizacja Pomocy Społecznej
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii
 • Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi
 • Programowanie dla Nauczycieli
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Rytmika z Choreoterapią
 • Socjoterapia z Profilaktyką Uzależnień
 • Surdopedagogika
 • Technika i Plastyka
 • Technologia Żywności Żywienie Człowieka
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Wczesną Interwencją
 • Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie
 • Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania
 • Zarządzanie Jakością
 • Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
 • Zarządzanie Oświatą
 • Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
 • Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 • STUDIA PODYPLOMOWE NA BAZIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
 • Oligofrenopedagogika

 • Bieżące informacje


  Zasady pisania prac podyplomowych

 • Zał. 1. Zasady sporządzania przypisów i bibliografii zaˆłącznikowej w obszarze nauk technicznych, nauk medycznych
 • Zał. 2. Zasady sporządzania przypisów i bibliografii zaˆłącznikowej w obszarze nauk humanistycznych i spoˆłecznych
 • Zał. 3. Szablony i przykˆady przypisów bibliograficznych
 • Zał. 4. Wykaz najczęściej stosowanych skrótów w przypisach bibliograficznych
 • Zał. 5. Rodzaje przypisów
 • Zał. 6. Uwagi dotyczące zasad sporządzania przypisów bibliograficznych
 • Harmonogramy zajęć

  Studia licencjackie

 • Administracja i zarządzanie publiczne 1 rok
 • Administracja i zarządzanie publiczne 2 rok
 • Praktyki zawodowe

 • Organizacja praktyk zawodowych
 • Regulamin praktyk zawodowych
 • Zaświadzcenie z zakładu pracy • Studia Podyplomowe realizowane

  we wsppracy z Centrum Ksztacenia Ustawicznego DAR w Dziadowie

  STUDIA PODYPLOMOWE 2- I 3-SEMESTRALNE

  Kierunek

  czesne

  (opata jednorazowa)

  czesne w dwch ratach

  (koszt 1 raty)

  czesne w dziesiciu ratach (koszt 1 raty)

  Administracja i Zarzdzanie Finansami Publicznymi

  3 200 z

  1 700 z

  360 z

  Arteterapia i Profilaktyka Spoeczna

  3 400 z

  1 800 z

  380 z

  Coaching, Tutoring, Mentoring, E-Lerning

  3 400 z

  1 800 z

  380 z

  Diagnoza i Terapia Pedagogiczna

  3 600 z

  1 900 z

  400 z

  Gerontologia i Arteterapia

  3 600 z

  1 900 z

  400 z

  Integracja Sensoryczna

  4 200 z

  2 200 z

  460 z

  Jzyk Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej

  3 800 z

  2 000 z

  420 z

  Oligofrenopedagogika

  3 900 z

  2 000 z

  420 z

  Organizacja Pomocy Spoecznej

  3 400 z

  1 800 z

  380 z

  Pedagogika Opiekuczo-Wychowawcza z Diagnoz Pedagogiczn

  3 800 z

  2 000 z

  420 z

  Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

  3 800 z

  2 000 z

  420 z

  Pozyskiwanie i Zarzdzanie Funduszami Europejskimi

  3 400 z

  1 800 z

  380 z

  Przygotowanie Pedagogiczne

  3 500 z

  1 800 z

  380 z

  Rytmika z Choreoterapi

  3 600 z

  1 900 z

  400 z

  Socjoterapia z Profilaktyk Uzalenie

  3 400 z

  1 800 z

  380 z

  Surdopedagogika

  3 900 z

  2 000 z

  420 z

  Tyflopedagogika

  3 900 z

  2 000 z

  420 z

  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Wczesn Interwencj

  3 600 z

  1 900 z

  400 z

  Zarzdzanie Owiat

  3 000 z

  1 600 z

  340 z

  STUDIA PODYPLOMOWE NA BAZIE KURSW KWALIFIKACYJNYCH

  Kierunek

  Czesne (opata jednorazowa)

  Oligofrenopedagogika

  1 200 z

  Zarzdzanie Owiat

  1 500 z

  *) W koszcie raty uwzgldniono czesne za studia podyplomowe i opat za certyfikowany kurs auditora.

  RATA = cena studiw + opata za certyfikowany kurs audytora