facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal

Wyższa Szkoła Gospodarki


 • Info
 • Kontakt


 • OFERTA

  Studia Licencjackie


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Psychopedagogika z doradztwem zawodowym
 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Rachunkowość i podatki.
 • Wellness i zarządzanie zdrowiem.
 • Fizjoterapia


 • Studia Magisterskie


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z coachingiem


 • Studia Podyplomowe


 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Cennik

 • KIERUNKI STUDIÓW
 • Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi – 2 semestry
 • Arteterapia i Profilaktyka społeczna – 2 semestry
 • Couching, Tutoring, Mentoring, E-Lerning – 2 semestry
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna – 3 semestry
 • Gerontologia i Arteterapia – 2 semestry
 • Integracja Sensoryczna – 3 semestry
 • Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym I Edukacji Wczesnoszkolnej – 3 semestry
 • Edukacja i Rehabilitacja osób z Upośledzeniem Intelektualnym – 3 semestry
 • Logopedia – 3 semestry / z możliwością logopedii klinicznej – 4 semestry
 • Specjalizacja z Organizacji Pomocy Społecznej – 2 semestry
 • Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza z Diagnozą Pedagogiczną – 3 semestry
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z elementami Logopedii – 3 semestry
 • Plastyka i Technika – 4 semestry
 • Pozyskiwanie i Zarządzanie Funduszami Europejskimi – 2 semestry
 • Przygotowanie Pedagogiczne – 3 semestry
 • Rytmika z Choreoterapią – 3 semestry
 • Socjoterapia z Profilaktyką Uzależnień – 2 semestry
 • Surdopedagogika – 3 semestry
 • Tyflopedagogika – 3 semestry
 • Wczesne wspomaganie Rozwoju Dziecka z Wczesną Interwencją – 3 semestry
 • Zarządzanie oświatą – 2 semestry
 • Zamówienia Publiczne – 2 semestry

 • STUDIA PODYPLOMOWE NA BAZIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
 • Oligofrenopedagogika

 • Bieżące informacje


  Harmonogramy zajęć

  Studia licencjackie

 • Administracja i zarządzanie publiczne 1 rok
 • Administracja i zarządzanie publiczne 2 rok
 • Ogłoszenia

 • Zasady pisania prac podyplomowych 2015-2016
 •