ul. Polna 11a, 13-200 Działdowo
tel. 23 697 06 90
edukacja ODN
studia
licencjatskie,
magisterskie
i podyplomowe

Kursy doskonalące
Kursy kwalifikacyjne.
Kursy przygotowujące do matury i egzaminów gimnazjalnych;

Kursy językowe dla przedszkolaków, dzieci, młodzieży i dorosłych.
Kursy kwalifikacyjne organizacji i zarządzania oświatą;
Oligofrenopedagogika.
Szkolenia rad pedagogicznych.
Kształć się bezpłatnie w Liceum Ogólnokształcšcym oraz na 23 kierunkach szkół policealnych


Kursy


doskonalące

więcej

Kursy


przyuczające do zawodu

więcej

Kursy


kwalifikacyjne

więcej

Kursy


Samorozwoju i aktywizujące

więcej

Seminaria


i krótkie formy

więcej

Matura


i egzamin gimnazjalny

więcej

Zawodowe


Kursy kwalifikacyjne

więcej


Tytuł kursu :
AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY

Czas trwania kursu:
55 godzin

Cena Kursu:
do uzgodnienia – w zależności od liczebności grupy

Cel kształcenia:
przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy; aktywizacja zawodowa i mobilizacja do samodzielnego wchodzenia na rynek pracy

Ogólny program :


1. Warsztat samopoznania.
2. Cele i zasady współpracy w grupie – znaczenie komunikacji interpersonalnej.
3. Budowanie motywacji do zmian.
4. Rynek pracy i warsztat edukacyjny – przygotowanie się do wejścia na rynek pracy.
5. Pierwszy kontakt z pracodawcą.
6. Ćwiczenie umiejętności autoprezentacji – kontakt z pracodawcą.
7. Strategia poszukiwania pracy.
8. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych .
9. Wymiana i omówienie doświadczeń w poszukiwaniu pracy.
 

Wymagania wstępne dla uczestników:
brak

Rodzaj dokumentu otrzymywanego po ukończeniu kursu:
zaświadczenie ukończenia kursu (zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r .)