facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Certyfikaty językowe ETS


Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Działdowskie Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego jest Akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym ETS (Educational Testing Service) GLOBAL. Oznacza to, że nasza Szkoła Języków Obcych LANGUAGE CENTER daje możliwość uzyskania na certyfikatu TOEIC. Egzaminy przeprowadzane będą w naszej placówce w elastycznych i dowolnie ustalonych sesjach przez egzaminatorów rekrutujących się z kadry lektorskiej Language Center, posiadających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów. Dbając o dobro naszych klientów umożliwiamy Państwu sprawdzenie kompetencji językowych na różnych poziomach np.: z języka angielskiego - TOEIC Bridge, TOEIC Listening&Reading oraz TOEIC Speaking&Writing, TOEFL, z języka niemieckiego – WiDaF i z jezyka francuskiego – TFI.

TOEIC Bridge
TOEIC
TOEFL
TFI
WiDaF

TOEIC Bridge

TOEIC Bridge sprawdza znajomość języka angielskiego osób, które zaczęły naukę języka angielskiego. Egzamin sprawdza umiejętności rozumienia ze słuchu oraz czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego. Celem tego egzamin to poznanie poziomu zaawansowania znajomości języka, ale także wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

Egzamin (przeprowadzany w formie testu) trwa 60 minut i składa się ze 100 pytań podzielonych na dwie części:

  • Część pierwsza (rozumienie ze słuchu) polega na tym, że zdający słuchają pytań nagranych przez lektora i zaznaczają prawidłową odpowiedź na karcie egzaminacyjnej.
  • Część druga to rozumienie tekstu pisanego. Z tego egzaminu można uzyskać od 20 do 180 punktów. Wyniki są znane maksymalnie po 10 dniach

Egzamin umożliwia określenie poziomu znajomości języka angielskiego osoby zdającej oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy.

Egzamin ten skierowany jest przede wszystkim do:

  • osób pracujących, od których pracodawca wymaga chociażby podstawowej znajomości języka angielskiego lub, które z własnej woli chcą taką znajomość osiągnąć (przydatną np. podczas wakacyjnych wyjazdów zagranicznych, wyjazdów w celu podjęcia pracy za granicą, itp.),
  • uczniów uczęszczających na podstawowe i średniozaawansowane kursy języka angielskiego,
  • szkół średnich, jako obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności językowych uczniów,
Cena egzaminu wraz z certyfikatem wynosi 275 złotych. Egzamin może być zorganizowany na życzenie zakładów pracy, instytucji lub klientów indywidualnych.

Oferta

Organizacja zajęć

Kadra

Regulamin

Informacja o zapisach

Cennik

Kontakt

Galeria

Certfikaty językowe ETS

Podział na grupy