facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Rekrutacja

Uczestnicy LOWE:
Z oferty LOWE mogą korzystać osoby dorosłe, mieszkające na terenie Gminy Działdowo i Gminy Miasta Działdowo.
Pierwszeństwo w korzystaniu z oferty mają osoby o następujących cechach:
- osoby pochodzące z obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych,
- osoby mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych rozwijających umiejętności stanowiące podstawę dla uczenia się przez całe życie,
- osoby posiadające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości),
- osoby bezrobotne, zwłaszcza długotrwale,
- osoby uzależnione od form pomocy społecznej i wsparcia rodziny,
- osoby przejawiające brak form wsparcia edukacyjnego, społecznego, integracyjnego dla osób starszych,
- osoby pracujące chcące podwyższyć swoje kompetencje ważne w poszukiwaniu lepszej pracy lub poprawy swojej pozycji w miejscu pracy, w tym np. pracownicy mało wydajnych firm bez perspektyw rozwoju, z utrwalonymi niskimi wynagrodzeniami, niezadowoleni ze swojego statusu pracy w związku z niewykorzystaniem swojego wykształcenia i umiejętności itp.,
- pozostałe osoby dorosłe chcące skorzystać z oferty LOWE, w zależności od zdiagnozowanych problemów ekonomicznych i społecznych.

Każdy uczestnik LOWE zostanie objęty min. jedną formą wsparcia z oferty edukacyjno-kulturowej.

Rekrutacja i nabór do różnych form trwa od sierpnia 2020 roku. Pierwsze inicjatywy planowane są na wrzesień 2020 r. LOWE w ramach grantu funkcjonować będzie do końca listopada 2021 roku, a następnie min rok przez okres trwałości projektu. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniem uczestnika są dostępne w załączniku (poniżej) oraz w biurze LOWE – sekretariat PDCKU DAR ul. Polna 11a w Działdowie (pok. 11).

Osoba do kontaktu: Agnieszka Ulewińska – tel. 23 697 06 92, 505 174 807

Oświadczenie uczestnika kursu

Formularz zgłoszeniowy uczestnika kursu

Regulamin