facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Rekrutacja


 • Oferta szczegółowa
 • Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego
 • Regulamin rekrutacji Szkoły policealnej
 • Regulamin Komisji Rekrutacyjnej
 • Terminy postępowania rekrutacyjnego
 • Wymagane dokumenty
 • Podania do szkoły

 • Szkoły dla dorosłych


 • Statut Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR
 • Statut LO Dla Dorosłych
 • Statut Szkoły Policealnej Dla Dorosłych
 • Plan lekcji
 • Czas pracy sekretariatu


  poniedziałek – nieczynny
  wtorek – 8.00–16.00
  środa – 8.00–16.00
  czwartek – 8.00–16.00
  piątek – 8.00–16.00
  sobota – 8.00-13.00
  niedziela – nieczynny


  Ogłoszenia


  Egzaminy semestralne

 • Sem. I - harmonogram części pisemnej
 • Sem. I - harmonogram części praktycznej


 • Ochrona danych osobowych


  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@darsa.pl

 • Obowiązek informacyjny dla słuchaczy
 • Prawa osób wynikające z RODO
 • Wnioski do pobrania


 • Dokumenty, które należy złożyć przy przyjęciu do szkoły


 • świadectwo ukończenia szkoły niższego etapu edukacyjnego,
 • wniosek o przyjęcie do szkoły (druk do odebrania w sekretariacie szkoły lub ze szkoły internetowej szkoły http://www.edukacja.darsa.pl
 • 3 zdjęcia,
 • inne dokumenty, brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
 • w przypadku szkoły policealnej zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy), skierowanie do odbioru w sekretariacie szkoły, lekarz medycyny pracy potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.