facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Rekrutacja


 • Oferta szczegółowa
 • Regulamin Komisji Rekrutacyjnej PDCKU DAR
 • Regulamin rekrutacji do BS II
 • Regulamin rekrutacji do LOdD.doc
 • Regulamin rekrutacji do SP.doc
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO BS II
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO LOdD
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO SP
 • TERMINARZ REKRUTACJI DO LO DAR
 • Szkoły dla dorosłych


 • Statut Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR
 • Statut LO Dla Dorosłych
 • Statut Szkoły Policealnej Dla Dorosłych
 • Plan lekcji
 • Czas pracy sekretariatu


  poniedziałek – nieczynny
  wtorek – 8.00–16.00
  środa – 8.00–16.00
  czwartek – 8.00–16.00
  piątek – 8.00–16.00
  sobota – 8.00-13.00
  niedziela – nieczynny


  Ogłoszenia


  Harmonogram egzaminów

 • Harmonogram egzaminów klasy III


 • Matura

 • Harmonogram matury


 • Egzamin zawodowy

 • Harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego - Lato 2021
 • Harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego - Lato 2021
 • Ochrona danych osobowych


  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@darsa.pl

 • Obowiązek informacyjny dla słuchaczy
 • Prawa osób wynikające z RODO
 • Wnioski do pobrania


 • Oferta kształcenia Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie .

  Technik ochrony fizycznej osób i mienia

  Technik ochrony fizycznej osób i mienia, wykonuje zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Technik ochrony fizycznej osób i mienia ma możliwość ubiegania się o wydanie, przez właściwą Komendę Wojewódzką Policji, licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia. Podstawowy zakres działań pracownika ochrony, obejmuje ochronę osób, czyli zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia realizowaną w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych działań jak również nie dopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia znajduje również zatrudnienie podczas zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych.

  Zmiany systemowe, jakie miały miejsce w polskiej gospodarce oraz nakładające się na nie nowe zjawiska w technice, organizacji pracy i bezpieczeństwie zapoczątkowały dynamiczny rozwój komercyjnych usług związanych z ochroną osób i mienia. Ustawodawca wyszczególnił obszary obowiązkowej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego i określił zarazem zasady tworzenia odpowiednich służb do ich zabezpieczenia, nadając im, niespotykane dotychczas w polskim prawie, uprawnienia i obowiązki.

  Nowością stała się swoista prywatyzacja bezpieczeństwa i nadanie komercyjnym służbom ochrony osób i mienia uprawnień do użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej do ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów szczególnie ważnych dla obronności państwa, porządku publicznego, interesu gospodarczego oraz innych ważnych interesów państwa. Profesjonalne przygotowanie pracowników ochrony do zadań związanych z zabezpieczeniem tak ważnych elementów naszej gospodarki przy użyciu tak niebezpiecznych środków i skomplikowanych systemów alarmowych stanowi, zatem warunek konieczny do skutecznego zapewniania bezpieczeństwa.

  Kształcenie trwa dwa lata w formie zaocznej.

   

  powrót do listy szkół