RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w wyniku zmian ustawodawczych od dnia 01 stycznia 2016r. została zmieniona wysokość stopy odsetek ustawowych za opóźnienie i zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M.P. z 2016, poz. 43), odsetki te naliczane będą przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w następujących przypadkach:
- dla zadłużenia przeterminowanego wynikającego z opóźnienia w zapłacie raty pożyczki;
- dla zadłużenia przeterminowanego wynikającego z wypowiedzianej pożyczki
   po okresie wypowiedzenia;
- w przypadku zapłaty kwoty poręczenia.

      Opublikował: Łukasz Sadowski
Publikacja dnia: 06.07.2018
Podpisał: Sadowski
Dokument z dnia: 22.07.2015
Dokument oglądany razy: 5 115