RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.10.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana danych

Przedmioty działalności DAR S.A.:

I. Realizowane projekty:


1. Fundusz pożyczkowy:

    1.1. Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II – Regulamin Wsparcie w starcie II
    1.2. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – Regulamin PO RPW
    1.3. Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach – Regulamin RPO WiM I
    1.4. Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach – Regulamin RPO WiM II
    1.5. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Regulamin SPO WKP
    1.6. Powiat Działdowski – Regulamin PD

  2. Fundusz poręczeniowy:

    2.1. Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach – Regulamin RPO WiM I
    2.2. Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach – Regulamin RPO WiM II
    2.3. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Regulamin SPO WKP

  3. Fundusz Gwarancyjny

    3.1. Poręczenie Wadium oraz Należytego Wykonania Umowy i Rękojmi za Wady – Regulamin
    3.2. Poręczenie dotacji dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą - Regulamin


II. Targowisko -Regulamin Targowiska

III. Działdowskie Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego DAR - Statut

IV. Działdowski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DAR - Statut

V. Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego - BIP PDCKU.Opublikował: Łukasz Sadowski
Publikacja dnia: 06.10.2016
Podpisał: Łukasz Sadowski
Dokument z dnia: 22.07.2015
Dokument oglądany razy: 2 951