RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.07.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Fundusz Stypendialny

W czerwcu 1997 roku został utworzony, z wypracowanego przez Spółkę zysku, Działdowski Fundusz Stypendialny. Celem Funduszu jest pomoc finansowa lub rzeczowa uzdolnionym dzieciom i młodzieży z terenu miasta i gminy Działdowo, w rozwijaniu jej szczególnych uzdolnień i umiejętności.

Do Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Działdowie do dnia 31 sierpnia 2014 roku zostało złożonych 10 wniosków, w tym 9 wniosków przez młodzież szkolną i 1 wniosek przez studenta. Podstawę ich rozpatrywania stanowił Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą DAR S.A. (Uchwała nr 11/2011 Rady Nadzorczej DAR S.A. z dnia 19 lipca 2011 roku). Wszystkie wnioski o przyznanie stypendium zostały przeanalizowane przez członków Komisji pod względem formalnym i merytorycznym. Następnie Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę zestaw kryteriów ustalonych w Regulaminie, przyznała dwa stypendia oraz sześć dotacji jednorazowych za szczególne osiągnięcia sportowe i naukowe.

Regulamin Funduszu stypendialnego.

Wnisek o przyznanie stypendium.Opublikował: Łukasz Sadowski
Publikacja dnia: 22.07.2015
Podpisał: Łukasz Sadowski
Dokument z dnia: 22.07.2015
Dokument oglądany razy: 2 314